vlindertuin hoofdkantoor wonen limburg

2014
NL-RO-206.201
Vlindertuin hoofdkantoor Wonen Limburg

Grenzend aan het kantoor van woningstichting Wonen Limburg, het voormalige monumentale BACO-gebouw (industrieel erfgoed), in Roermond is tussen de resterende gevelwanden van een ruimte waarin ooit een stoommachine stond, een semi-openbare vlindertuin gerealiseerd. De aangetroffen robuuste staat van deze ruimte, met grof metselwerk en bouwlittekens, heeft evenals de geschiedenis van de plek gediend als inspiratie voor het ontwerp. Binnen dit casco is de tuin gerealiseerd waarvan de vegetatie bestaat uit vlinderlokkende beplanting waaronder de kenmerkende vlinderstruik die bij uitstek een pionierssoort is die zich snel vestigt op braakliggende afbraakterreinen en muren van ruïnes. Onder andere deze pioniersvegetatie zorgt ervoor dat het opengewerkte gebouw op een fascinerende wijze door de natuur wordt overgenomen. De tuin is voorzien van terrassen, waar kleurrijke stoelen samen met de weelderige, bloeiende beplanting voor een fraai complementair contrast zorgen met het industriële erfgoed. De vlinderlokkende beplanting draagt er toe bij dat een nieuwe, bescheiden, ecologische stapsteen in het stedelijk weefsel is gecreëerd.

Naast de vlindertuin is ook het entreeplein tot het BACO-gebouw ontworpen. De vormgeving het entreeplein (eveneens deels een tuin) is geënt op de architectuur van het gebouw. Alhoewel het complex in de loop der jaren vele malen verbouwd is, kent de gevel nog steeds een zeer sterk aanwezige ritmiek. De invulling van het entreeplein/-tuin, met verwijzingen naar de locatie en oude functies van het gebouw, robuuste materialen en met een toepassing van bodembedekkende beplanting, grassen en bomen, zorgt er voor dat het plein/-tuin fungeert als een aangename en boeiende ontmoetingsplek. Markant aanwezig in het geheel is daarbij ook de door ons ontworpen ‘reclame’-gevel waar alle logo’s zijn teruggebracht van de roemruchte bedrijven die ooit gevestigd waren in dit fraaie monumentale complex.

Het totale project is een voorbeeld van een geslaagde ‘groene’ ruimtelijke interventies in een stedelijke omgeving, waarbij fraaie, groene buitenruimtes ontstaan. Het zijn plekken met een nieuwe betekenis, waar het goed toeven is voor mens, plant en dier. Ze zijn mede ontstaan door met respect om te gaan met geschiedenis en erfgoed.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45