NIEUWS

Samen voor Valkenburg

Wij zijn geselecteerd als ‘preferred supplier’ voor advies- en ingenieursdiensten in de gemeente Valkenburg aan de Geul!

Sint Janspoort Roermond

Langs de N280 in Roermond is een verwijzing naar de voormalige Sint Janspoort gerealiseerd.

GROENBELEIDSPLAN GEMEENTE GULPEN-WITTEM

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft op 28 september het Groenbeleidsplan vastgesteld.

KLOOSTERTUIN AGNETENBERG

De tuin van het Agnetenbergklooster in Sittard wordt heringericht, met daarbij veel aandacht voor integratie van historische elementen en structuren.

GROENBELEIDSPLAN GEMEENTE MEERSSEN

Het Groenbeleidsplan voor de gemeente Meerssen is vastgesteld door de gemeenteraad.

OOGSTFEEST MÄÖLEVELD

Een belevingsvol, klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerp voor de private en openbare buitenruimte van het Mäöleveld in Sevenum.

LINDEPLEIN BRUNSSUM

Het winnende ontwerp voor het centrumplan aan het Lindeplein in Brunssum.

GROENBELEIDSPLAN VALKENBURG AAN DE GEUL

Het Groenbeleidsplan van de gemeente Valkenburg aan de Geul is door de gemeenteraad vastgesteld.

BUREAU VERBEEK HEEFT EEN VACATURE

bureau VERBEEK zoekt een gepassioneerde landschapsarchitect / landschapsontwerper voor landelijke en binnenstedelijke opgaven.

UITKIJKPUNT DE ZANDBAND

Een stap dichterbij het realiseren van recreatieve fiets- en wandelroute Rondje Groeves in Parkstad Limburg.

HEROPENING WILHELMINABERG

In het Limburgs Dagblad aandacht voor de heropening van de Wilhelminaberg en het nieuwe lichtkunstwerk Berg van Licht.

PRESIDENT KENNEDYSINGEL: HART VOOR SITTARD

Tegen de rand van de historische binnenstad van Sittard wordt het gebied tussen de President Kennedysingel en de Swentiboldstraat herontwikkeld onder de naam ‘Hart voor Sittard’.

HERONTWIKKELING D’R POOL KERKRADE

Gewonnen prijsvraag voor de nieuwe stedenbouwkundige invulling van het terrein van D’r Pool in Kerkrade.

HERINRICHTING KERN BOCHOLTZ

Herinrichting kern Bocholtz vordert gestaag, op 16 december werd een herdenkingsplaat geplaatst.

RECONSTRUCTIE DORPSTRAAT ST. GEERTRUID

De reconstructie van de Dorpstraat te St. Geertruid nadert zijn voltooiing.

RONDJE MAAS

Vandaag in de krant aandacht voor de Maasboulevard, met daarbij ook een blik op het Rondje Maas van bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp en architect Mathieu Bruls.

PROJECTEN

TRANSFORMATIE STEENBERG WILHELMINA

De steenberg Wilhelmina maakt deel uit van Park Gravenrode. Met Park Gravenrode wordt het buitengebied tussen de gemeenten Landgraaf en Kerkrade aangeduid.

LA GRANDE SUISSE

Na jaren van leegstand en verwaarlozing heeft dit Rijksmonument uit de 18e eeuw een nieuwe bestemming gekregen in de vorm van een crematorium van de uitvaartorganisaties Monuta en Dela. bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft het ontwerp en planuitwerking voor de buitenruimte verzorgd.

HEUVELLANDROUTE 2.0

De controverse rondom zonneweiden in Zuid-Limburg en de onderhoudswerkzaamheden aan de A79 brachten de creatieve koppen van Grenspaal12 en bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp op het idee om de mooiste snelweg van Nederland te transformeren naar een energie-opwekkende fiets-autoweg.

DE LIMBURGSE LANDSCHAPSLINIE

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft, in samenwerking met CroonenBuro5, KCAP en Antea Group gewerkt aan een inzending voor de EO Wijers prijsvraag, genaamd de Limburgse Landschapslinie.

BEEKHERSTEL OUDE GEUL

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem en het Waterschap Limburg een gebiedsvisie opgesteld voor het Geuldal tussen Gulpen en Partij/Wittem. Onderdeel van deze visie was het herstel van de Oude Geul.

GROENBELEIDSPLAN MEERSSEN

Het Groenbeleidsplan voor de gemeente Meerssen is een visie op groen, natuur en landschap voor de komende 20 jaar.

ONTWERP DORPSHART BOCHOLTZ

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in opdracht van de gemeente Simpelveld een ontwerp gemaakt voor een mooi en herkenbaar Dorpshart van Bocholtz, waar (dorps)wonen, werken en recreëren naast elkaar kunnen plaatsvinden.

HEILZAAM HEUVELLAND

Prijsvraag voor het ontwerp van een daktuin voor het MUMC+, waarbij de vormentaal van het Zuid-Limburgse Heuvelland de basis van het ontwerp vormt.

CENTRUMPLAN GULPEN – LOOIERSTRAAT

Het inrichtingsplan voor de Looierstraat vloeit voort uit de door bureau VERBEEK opgestelde beeldkwaliteitsvisie voor Gulpen uit 2014.

SPOOR 20 – RONDJE MAAS

Spoor20 - Rondje Maas is een initiatief van BV Mathieu Bruls Architect en bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp. Spoor 20 vergroent twee bruggen over de Maas waardoor een ‘natuurlijke’ Maaswandeling rond het centrum van Maastricht ontstaat.

LANDGOEDEREN UTRECHT – ONTWERP- EN ADVIESDIENSTEN

Mede vanwege onze uitgebreide kennis en kunde inzake tuinhistorisch onderzoek alsook het opstellen van (herstel)plannen voor parken bij kastelen en landgoederen heeft bureau VERBEEK in samenwerking met Oldenburgers Historische Tuinen de Europese aanbesteding ‘Ontwerp- en adviesdiensten landgoederen’ van de gemeente Utrecht gewonnen.

KIJK OP RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN KANALEN

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in opdracht van en in samenwerking met Rijkswaterstaat de ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen’ opgesteld.
logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45