sport- en leisurepark de bandert

2018 - 2019
NL ES-125.600

Sport- en Leisurepark De Bandert

De gemeente heeft samen met de sportverenigingen, de ondernemers en bureau Verbeek het ‘Masterplan Sport- en Leisurepark De Bandert’ opgesteld met als doelstelling:

  • Het stimuleren van de deels reeds aanwezige, leisure gerichte bedrijvigheid;
  • Het huisvesten van meerdere sportfuncties op het complex (o.a. zwembad, schutterij, handboogvereniging, judovereniging);
  • Het toevoegen van op activiteit gerichte functies aan de buitenruimte (trimbaanparcours, activiteitenboulevard);
  • Het opwaarderen van de buitenruimte waardoor daadwerkelijk sprake is van een herkenbaar parklandschap waar verenigingen en bedrijven zich fraai presenteren en de bezoeker graag verblijft en wordt uitgedaagd om te bewegen.

Met de uitvoering van dit plan is De Bandert van een standaard sportpark getransformeerd naar een aantrekkelijk open park dat uitnodigt tot gebruik. De inrichting van de (openbare) buitenruimte is cruciaal geweest in deze transformatie. Door gebruik te maken van bestaande (groen)structuren en het toevoegen van nieuwe (groen)structuren is een fraai park ontstaan. Een park waarin twee met elkaar verbonden alsook met elkaar in contrast staande sferen zorgen voor afwisseling in beleving en gebruik.

Activiteitenboulevard met laanstructuur
Centraal door het plan voert de monumentale, deels door laanbomen begeleide, activiteitenboulevard. Bestaande en nieuwe sport- en leisure panden presenteren zich hier aan bezoekers. Bewegingstoestellen, speelgelegenheden en zitgelegenheden nodigen de bezoeker uit om deze strip te gebruiken. Gelieerd aan deze as zijn de openbare alsook de private parkeerplaatsen. In het plan is zorg besteed aan het scheiden van verkeersstromen en het zorgen voor veilig gebruik van de strip voor de ‘zachte weggebruiker’ (waaronder vele kinderen).

Parklandschap als wandel- en trimbaanparcours
In contrast met de strakke activiteitenboulevard staat het parklandschap met zijn bomen, boomgroepen, glooiende grasvelden en waterpartijen, die ook een rol vervullen voor de hemelwaterbuffering. Ingebed in dit parklandschap liggen de bestaande sportvelden, waarbij rust wordt gecreëerd door natuurlijkheid en uniformiteit na te streven bij noodzakelijke omheiningen. Vanaf de boulevard is het parklandschap doorwaadbaar door een wandel- en trimparcours dat tevens de functies op het park ontsluit.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45