landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

BEREIKBAARHEID BUREAU VERBEEK

bureau VERBEEK treft maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Soorten managementplan HEEMwonen

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft samen met Ecolybrium ecologisch advies een Soortenmanagementplan gebouw bewonende soorten opgesteld in opdracht van woningcorporatie HEEMwonen.

EO WIJERS PRIJSVRAAG – DE LIMBURGSE LANDSCHAPSLINIE

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft, in samenwerking met CroonenBuro5, KCAP en Antea Group gewerkt aan een inzending voor de EO Wijers prijsvraag, genaamd de Limburgse Landschapslinie.

KASTEELDOMEIN WALBURG

In opdracht van Natuurmonumenten is voor de omgeving van het verdwenen kasteel de Walburg in 2009/2010 een landschapsplan opgesteld. De aanleiding hiervoor was het gegeven dat Natuurmonumenten in 2009 het perceel waar het kasteel lag heeft verworven. In 2020 is het plan dat in 2009/2010 werd opgesteld gerealiseerd in opdracht van de Gemeente Maasgouw en Natuurmonumenten.

BUREAU VERBEEK HEEFT TWEE VACATURES

bureau VERBEEK zoekt een gepassioneerde landschapsarchitect / landschapsontwerper voor landelijke en binnenstedelijke opgaven.

LA GRANDE SUISSE

Na jaren van leegstand en verwaarlozing heeft dit Rijksmonument uit de 18e eeuw een nieuwe bestemming gekregen in de vorm van een crematorium van de uitvaartorganisaties Monuta en Dela. Het gebouw is gerenoveerd met behoud van de kenmerkende voorzijde met de twee torens. bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft het ontwerp en planuitwerking voor de buitenruimte verzorgd. Het verleden heeft voor inspiratie gezorgd om de nieuwe functies vorm te geven alsook om het kenmerkende samenspel tussen bebouwing en park terug te brengen.

HERINRICHTING OUDE MARKT WAUBACH

Werkzaamheden herinrichting Oude Markt Waubach naderen voltooiing.

VILLA KANJEL

Na jaren van leegstand krijgt Villa Kanjel een bestemming als familiehotel. Momenteel wordt hard gewerkt aan de buitenaanleg waarvoor wij in opdracht van de familie van Rijn/Arends naast het ontwerp ook de technische uitwerking hebben verzorgd.

CENTRUMPLAN GULPEN – LOOIERSTRAAT IN UITVOERING

De herinrichting van de Looierstraat in het centrum van Gulpen is volop in uitvoering.

OUDE GEUL IN UITVOERING

Het project voor het weer watervoerend maken van de oorspronkelijke loop van de Geul tussen Wittem en Gulpen is in uitvoering.

RESTAURATIESUBSIDIE PARK VILLA KANJEL MAASTRICHT

Subsidieaanvraag park Villa Kanjel gehonoreerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

EO WIJERS PRIJSVRAAG 2019-2020: RONDE 2

Onze inzending voor de Eo Wijers-prijsvraag 2019-2020 is geselecteerd voor de tweede ronde! Met de ... >> lees meer
logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45