landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

NIEUWS

BEREIKBAARHEID BUREAU VERBEEK

bureau VERBEEK treft maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Soorten managementplan HEEMwonen

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft samen met Ecolybrium ecologisch advies een Soortenmanagementplan gebouw bewonende soorten opgesteld in opdracht van woningcorporatie HEEMwonen.

EO WIJERS PRIJSVRAAG – DE LIMBURGSE LANDSCHAPSLINIE

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft, in samenwerking met CroonenBuro5, KCAP en Antea Group gewerkt aan een inzending voor de EO Wijers prijsvraag, genaamd de Limburgse Landschapslinie.

KASTEELDOMEIN WALBURG

In opdracht van Natuurmonumenten is voor de omgeving van het verdwenen kasteel de Walburg in 2009/2010 een landschapsplan opgesteld. De aanleiding hiervoor was het gegeven dat Natuurmonumenten in 2009 het perceel waar het kasteel lag heeft verworven. In 2020 is het plan dat in 2009/2010 werd opgesteld gerealiseerd in opdracht van de Gemeente Maasgouw en Natuurmonumenten.

BUREAU VERBEEK HEEFT TWEE VACATURES

bureau VERBEEK zoekt een gepassioneerde landschapsarchitect / landschapsontwerper voor landelijke en binnenstedelijke opgaven.

LA GRANDE SUISSE

Na jaren van leegstand en verwaarlozing heeft dit Rijksmonument uit de 18e eeuw een nieuwe bestemming gekregen in de vorm van een crematorium van de uitvaartorganisaties Monuta en Dela. Het gebouw is gerenoveerd met behoud van de kenmerkende voorzijde met de twee torens. bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft het ontwerp en planuitwerking voor de buitenruimte verzorgd. Het verleden heeft voor inspiratie gezorgd om de nieuwe functies vorm te geven alsook om het kenmerkende samenspel tussen bebouwing en park terug te brengen.

HERINRICHTING OUDE MARKT WAUBACH

Werkzaamheden herinrichting Oude Markt Waubach naderen voltooiing.

VILLA KANJEL

Na jaren van leegstand krijgt Villa Kanjel een bestemming als familiehotel. Momenteel wordt hard gewerkt aan de buitenaanleg waarvoor wij in opdracht van de familie van Rijn/Arends naast het ontwerp ook de technische uitwerking hebben verzorgd.

CENTRUMPLAN GULPEN – LOOIERSTRAAT IN UITVOERING

De herinrichting van de Looierstraat in het centrum van Gulpen is volop in uitvoering.

OUDE GEUL IN UITVOERING

Het project voor het weer watervoerend maken van de oorspronkelijke loop van de Geul tussen Wittem en Gulpen is in uitvoering.

RESTAURATIESUBSIDIE PARK VILLA KANJEL MAASTRICHT

Subsidieaanvraag park Villa Kanjel gehonoreerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

EO WIJERS PRIJSVRAAG 2019-2020: RONDE 2

Onze inzending voor de Eo Wijers-prijsvraag 2019-2020 is geselecteerd voor de tweede ronde! Met de ... >> lees meer

CENTRUMPLAN GULPEN 2E FASE GEPRESENTEERD

Op 22 januari 2020 is het schetsontwerp Centrumplan Gulpen 2e fase gepresenteerd. Het ontwerp is ... >> lees meer

DE BESTE WENSEN

bureau VERBEEK wenst u fijne feestdagen!

KERSTWANDELING BUREAU VERBEEK

bureau VERBEEK wenst u fijne feestdagen!

GROEIEND EN B(L)OEIEND DORPSHART ALTWEERTERHEIDE

Het schetsontwerp voor Altweerterheide is gepresenteerd.

PROJECTEN

SPOOR 20 – RONDJE MAAS

Spoor20 - Rondje Maas is een initiatief van BV Mathieu Bruls Architect en bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp. Spoor 20 vergroent twee bruggen over de Maas waardoor een ‘natuurlijke’ Maaswandeling rond het centrum van Maastricht ontstaat. Het icoon van de route vormt de tot een parkbrug getransformeerde spoorbrug over de Maas. De naam van de route is dan ook ontleend aan deze in onbruik geraakte spoorbrug waar ooit ‘Spoorlijn 20 Hasselt-Maastricht’ gebruik van maakte.

LA GRANDE SUISSE

Na jaren van leegstand en verwaarlozing heeft dit Rijksmonument uit de 18e eeuw een nieuwe bestemming gekregen in de vorm van een crematorium van de uitvaartorganisaties Monuta en Dela. Het gebouw is gerenoveerd met behoud van de kenmerkende voorzijde met de twee torens. bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft het ontwerp en planuitwerking voor de buitenruimte verzorgd. Het verleden heeft voor inspiratie gezorgd om de nieuwe functies vorm te geven alsook om het kenmerkende samenspel tussen bebouwing en park terug te brengen.

EO WIJERS PRIJSVRAAG – DE LIMBURGSE LANDSCHAPSLINIE

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft, in samenwerking met CroonenBuro5, KCAP en Antea Group gewerkt aan een inzending voor de EO Wijers prijsvraag, genaamd de Limburgse Landschapslinie.

KASTEELDOMEIN WALBURG

In opdracht van Natuurmonumenten is voor de omgeving van het verdwenen kasteel de Walburg in 2009/2010 een landschapsplan opgesteld. De aanleiding hiervoor was het gegeven dat Natuurmonumenten in 2009 het perceel waar het kasteel lag heeft verworven. In 2020 is het plan dat in 2009/2010 werd opgesteld gerealiseerd in opdracht van de Gemeente Maasgouw en Natuurmonumenten.

CENTRUMPLAN GULPEN – LOOIERSTRAAT

Het inrichtingsplan voor de Looierstraat vloeit voort uit de door bureau VERBEEK opgestelde beeldkwaliteitsvisie voor Gulpen uit 2014.

DIEPSTRAAT EIJSDEN

De Diepstraat en ’t Bat zijn op het eerste gezicht prachtige plekken in Eijsden. Door veranderende eisen aan de openbare ruimte (o.a. parkeren, terrassen) zijn in de loop der tijd beide plekken verrommeld en sluit het gebruik van de openbare ruimte niet altijd meer aan bij de inrichting ervan. Ter verbetering van de functionaliteit van de Diepstraat en ’t Bat met daarbij in ogenschouw de rijke historie en authentieke uitstraling van deze twee plekken is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp een ontwerp opgesteld.

HERINRICHTING OUDE MARKT WAUBACH

In opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Landgraaf heeft bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp het ontwerp en de technische planuitwerking voor Oude Markt van Waubach verzorgd. Onder begeleiding van Hartjes' ontwikkelvisie zijn inwoners en ondernemers vanaf het begin nauw bij het planproces betrokken.

VILLA KANJEL

Na jaren van leegstand krijgt Villa Kanjel een bestemming als familiehotel. Momenteel wordt hard gewerkt aan de buitenaanleg waarvoor wij in opdracht van de familie van Rijn/Arends naast het ontwerp ook de technische uitwerking hebben verzorgd.

KIJK OP RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN KANALEN

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in opdracht van en in samenwerking met Rijkswaterstaat de ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen’ opgesteld.

LANDSCHAPPELIJK – STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP NIEUW MANRESA

In 2017 heeft Venterra bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp benaderd om een landschappelijk-stedenbouwkundig ontwerp te maken voor de duurzame woonbuurt Nieuw Manresa.

MASTERPLAN OUD-GELEEN – VOORTBOUWEN OP TRADITIES

Samen met de gemeente en de werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeenschap is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp een Masterplan voor het beschermde dorpsgezicht van Oud-Geleen opgesteld met als motto Voortbouwen op Tradities.

HERINRICHTING LAARDERSCHANS WEERT

De boerenschans van Laar wordt voor het eerst vermeld in 1637. Het betreft een gemeenschappelijk stuk (64 pachters) grond omgeven door een gracht en een wal.
logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45