landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

NIEUWS

RESTAURATIESUBSIDIE PARK VILLA KANJEL MAASTRICHT

Subsidieaanvraag park Villa Kanjel gehonoreerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

BEREIKBAARHEID BUREAU VERBEEK

bureau VERBEEK treft maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

EO WIJERS PRIJSVRAAG 2019-2020: RONDE 2

Onze inzending voor de Eo Wijers-prijsvraag 2019-2020 is geselecteerd voor de tweede ronde! Met de ... >> lees meer

CENTRUMPLAN GULPEN 2E FASE GEPRESENTEERD

Op 22 januari 2020 is het schetsontwerp Centrumplan Gulpen 2e fase gepresenteerd. Het ontwerp is ... >> lees meer

DE BESTE WENSEN

bureau VERBEEK wenst u fijne feestdagen!

KERSTWANDELING BUREAU VERBEEK

bureau VERBEEK wenst u fijne feestdagen!

GROEIEND EN B(L)OEIEND DORPSHART ALTWEERTERHEIDE

Het schetsontwerp voor Altweerterheide is gepresenteerd.

START BOUW AREA-M ROERMOND

De bouw van Area-M in Roermond is gestart.

BUREAU VERBEEK HEEFT EEN NIEUWE WEBSITE

bureau VERBEEK lanceert nieuwe website.

EXPOSITIE OUD GELEEN

Expositie Masterplan Oud-Geleen werd druk bezocht.

BUREAU VERBEEK HEEFT EEN VACATURE

bureau VERBEEK zoekt een gepassioneerde landschapsarchitect / landschapsontwerper voor landelijke en binnenstedelijke opgaven.

LEZINGEN OVER DE PARKGESCHIEDENIS VAN VILLA KRUISDONK EN VILLA KANJEL

Komende zondag zal Barry Kerckhoffs (landschapsarchitect bij bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp) in het kader van Open Monumentendag 2019 een tweetal lezingen geven over de (ontwerp)geschiedenis van de tuinen van Villa Kruisdonk en Villa Kanjel.

OPENING BUITENRING PARKSTAD LIMBURG

De Buitenring Parkstad Limburg is zondagavond 1 september op een feestelijke wijze geopend.

BIJZONDERE VERLICHTING VOGELSVALDEREN- WEG IN DE LIMBURGER

De Limburger heeft in een krantenartikel aandacht besteed aan de bijzondere verlichting van de Vogelsvalderenweg, als onderdeel van de Beekdaelenroute.

OPENING HERINGERICHTE LANDGOEDEREN AMELISWEERD EN RHIJNAUWEN TE BUNNIK

De naar een ontwerp van bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp in samenwerking met Oldenburgers Binnenstad & Buitenleven heringerichte landgoederen zijn feestelijk geopend!

IKGROENHET START IN SCHAESBERG MIDDEN – LANDGRAAF

Op zaterdag 30 maart 2019 vond het eerste tuinfestival plaats in de wijk Schaesberg midden – gemeente Landgraaf.

PROJECTEN

KIJK OP RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN KANALEN

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in opdracht van en in samenwerking met Rijkswaterstaat de ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen’ opgesteld.

MASTERPLAN OUD-GELEEN – VOORTBOUWEN OP TRADITIES

Samen met de gemeente en de werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeenschap is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp een Masterplan voor het beschermde dorpsgezicht van Oud-Geleen opgesteld met als motto Voortbouwen op Tradities.

HERINRICHTING LAARDERSCHANS WEERT

De boerenschans van Laar wordt voor het eerst vermeld in 1637. Het betreft een gemeenschappelijk stuk (64 pachters) grond omgeven door een gracht en een wal.

TRANSFORMATIE STEENBERG WILHELMINA

De steenberg Wilhelmina maakt deel uit van Park Gravenrode. Met Park Gravenrode wordt het buitengebied tussen de gemeenten Landgraaf en Kerkrade aangeduid.

LANDGOEDEREN UTRECHT – ONTWERP- EN ADVIESDIENSTEN

Mede vanwege onze uitgebreide kennis en kunde inzake tuinhistorisch onderzoek alsook het opstellen van (herstel)plannen voor parken bij kastelen en landgoederen heeft bureau VERBEEK in samenwerking met Oldenburgers Historische Tuinen de Europese aanbesteding ‘Ontwerp- en adviesdiensten landgoederen’ van de gemeente Utrecht gewonnen.

INTEGRALE CENTRUMVISIE GELEEN

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en in samenspraak met belanghebbenden is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp een visie opgesteld voor het centrum van Geleen.

WHO CARES DE WIJK ALS (T)HUIS

‘De wijk als (t)huis’ is de winnaar van de prijsvraag Who Cares, met als centrale vraag: Hoe kunnen we woonwijken zo inrichten dat iedereen zelfstandig, gezond en comfortabel in eigen huis en vertrouwde omgeving kan blijven wonen?

SPELDENPRIK VOOR EEN BETER STADSKLIMAAT – GROENE WAND HORNEHOOF

In 2018 had Nederland te maken met wateroverlast door extreme buien alsook droogte en uitzonderlijke hitte.

BUITENGOED GEUL EN MAAS

Het Buitengoed Geul & Maas is een aaneenschakeling van kastelen en landgoederen in de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul.

N595 – WITTEMER ALLEE

De Provincie Limburg heeft in een ontwerpatelier een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke varianten voor de herinrichting van de N595 tussen Wijlre en Wittem op basis van het vergroten van veiligheid voor fietsers, haalbaarheid en ruimtelijke integraliteit.

N300 LANDSCHAPPELIJK ONTWERP BPL

De Buitenring Parkstad Limburg is een 26 km lange ringweg rond Parkstad Limburg (stedelijk gebied met ca. 250.000 inwoners, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld, Nuth, Onderbanken en Schinnen).

N300 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING KNOOPPUNT BPL A76 (REIJMERSBEEK)

Dit knooppunt verbindt de Buitenring Parkstad Limburg met de internationale transportroute A76 (E314) en fungeert mede als de entree van Parkstad Limburg.
logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45