LANDGOED ADELANTE HOENSBROEK

2014 - 2017
NL HE-209.100
Landgoed Adelante Hoensbroek

Adelante is een zorggroep met volwassenenrevalidatie & arbeidsre-integratie, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen en audiologie & communicatie als kernactiviteiten.

De plannen voor Landgoed Adelante zijn gestart met een wandeling over het totale terrein, waarbij de opdrachtgever verteld heeft over de toekomstplannen. Plannen die niet alleen gericht waren op de gebouwen, maar vanuit de doelstelling ‘healing environment’ net zozeer op de buitenruimte. Wat ons opviel tijdens de wandeling was enerzijds het prachtige glooiende parklandschap en anderzijds de ontstane verrommeling in de nabijheid van de gebouwen. Het beeld werd hier bepaald door geparkeerd blik, onderkomen beplantingsvakken, een diversiteit aan meubilair en provisorisch herstelde verhardingen.

Vanuit de wens om te komen tot een healing environment is het Masterplan Adelante opgesteld waarin de gebouwen en park tot een fraai ensemble zijn gesmeed en een omgeving is gecreëerd waarin het voor iedereen goed toeven is. Specials binnen deze totale herinrichting zijn het entreegebied, de oefentuin, het parkgebied en het handbikeparcours.

Entree (oprijlaan, voorplein, centrale parkeerplaats)
Het verspreid gelegen parkeren en daarmee samenhangende onveilige verkeerssituaties zijn aanleiding geweest om de totale logistieke afwikkeling op het terrein te herzien. Er is daarbij gekozen voor een hoofdontsluiting en een centrale grote parkeerplaats. De entree is vormgegeven door middel van een monumentale oprijlaan die uitkomt op het voorplein met een fraaie vijver die ook zitgelegenheid biedt. Naast de oprijlaan is de grote parkeerplaats aangelegd waarmee de mogelijkheid is gecreëerd om de verspreid over het terrein gelegen parkeervoorzieningen een bij het parklandschap passende inrichting te geven. Het van de parkeerplaats afkomend hemelwater wordt opgevangen in een in het parklandschap passende landschappelijk vormgegeven waterbuffer.

Binnentuinen
Bij de inkomsthal is een binnentuin ontworpen met een bijzondere sierwaarde, doordat een contrast is gecreëerd tussen haagblokken en weelderige beplantingen met een Mimosa als bijzondere blikvanger. In het ontwerp van de oefentuin is een balans gezocht tussen het daadwerkelijke doel namelijk het revalideren en het creëren van een aangename tuin. Daartoe zijn alle oefenelementen in een totaalconcept vormgegeven waarbij de verschillende elementen meedoen in de totale compositie.

Parkgebied
Het fraaie glooiende parklandschap is versterkt. Niet door grote ingrepen te doen, maar door het maken van een herstelplan met als speerpunten opruimen en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Met de uitvoering van dit plan komen bomen en boomgroepen beter tot hun recht en ook zijn fraaie zichten hersteld en gecreëerd. De (ver)nieuwbouw is aan het park verbonden door, in samenwerking met de architect, nabij het restaurant een terras te voorzien vanwaar een fraai uitzicht te verkrijgen is over het park.

Handbikeparcours
Adelante heeft een eigen paracyclingvereniging – Adelante on Wheels – met inmiddels veertig leden, vooral handbikers. Vanuit de vereniging en Adelante was er de wens om te komen tot een handbikeparcours waarvan ook revalidanten gebruik kunnen maken. Op deze wijze worden onveilige situaties voorkomen die zich nu voordoen doordat bikers noodgedwongen gebruik maken van wegen voor autoverkeer. Passend bij de sfeer van het park is een 1500 meter lang glooiend asfaltlint over bestaande en nieuwe paden ontworpen. Langs de baan komt ook een trimparkoers met oefentoestellen. De komst van het parcours bood de kans om het park uit te breiden door een groot deel van de baan te realiseren op een aansluitend op het park gelegen gebied, waarbij de parksfeer mede is doorgezet door het toevoegen van bomen en boomgroepen.

Op 18 maart 2017 is het parcours geopend met een wedstrijdje tussen teams van Sunrise Medical en Adelante on Wheels. Elk team telde één Paralympisch kampioen: Esther Vergeer (Sunrise) en Jetze Plat (Adelante). Iedere handbiker uit de wijde omgeving is trouwens welkom op de baan, die dag en nacht open is. Aankoppelaars kunnen lussen rijden en daarbij steile klimmetjes omzeilen.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45