POORT VAN LIMBURG

2013-2014
NL-WE-202.000
Poort van Limburg Weert

Nu de industrie langs de Zuid-Willemsvaart te Weert is verdwenen, is een nieuw waterfront ontwikkeld dat tevens de belangrijkste ‘poort’ tot de stad Weert vormt. De start voor ons ontwerp vormde het winnen van de prijsvraag voor de inrichting van de openbare ruimte in dit gebied. Het achterliggende concept bleek gedurende het gehele proces een grote enthousiasmerende werking te hebben op betrokken partijen. De ontwerpvisie is gestoeld op het gegeven dat het samenspel van de voormalige industriekade, het kanaal, de passantenhaven, de nieuwe woontorens en de aanwezige horeca voor een geheel eigen dynamiek en sfeer zorgen in de directe nabijheid van de binnenstad van Weert. Komend over de stadsbrug over het kanaal is een fraaie entree tot de stad Weert gecreëerd. Hierbij is ook het aanwezige verkeersknooppunt opgewaardeerd, vanuit zowel de verkeersveiligheid als esthetisch oogpunt. In het totale plan zijn de sfeer en de mogelijkheden om aan het water te verpozen benut in de vorm van:

  • Flaneren, fietsen, wandelen aan het kanaal. De boulevard leent zich uitermate om te verpozen, zien en gezien te worden en zorgt voor een aangename woon- en leefomgeving van de bewoners. Met het langgerekte verhardingspatroon, refererend aan lengterichting van het kanaal, is aan de boulevard een eigen karakter gegeven.
  • Bijzondere elementen 'uit' het industriële verleden die mede de identiteit van de boulevard bepalen. Vanaf de stadsbrug kijkend valt nog steeds de sequentie op van de hoge gebouwen alsook verderop aan het kanaal gelegen industriële objecten. In het plan is gerefereerd aan dit industriële verleden door industrieel ogende steigers met een opvallende kleurstelling toe te passen. Sluitstuk van de boulevard is het streven om de iconische laad- en loskraan van het landbouwbelang terug te plaatsen, die een functie krijgt als uitzichtplatform.
  • Karaktervol groen. Op plekken kruipt het groen vanaf de groene oevers de boulevard op, waarbij ogenschijnlijk verwilderd groen op een gecultiveerde wijze (siergrassen) is vormgegeven. Ook zijn bomenrijen toegepast ter ondersteuning van de Zuid-Willemsvaart als lijnvormig element.
logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45