SPOOR 20 - RONDJE MAAS

2018 - 2020
NL MA-605.001
Spoor 20 - Rondje Maas

Spoor20 - Rondje Maas is een initiatief van BV Mathieu Bruls Architect en bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp. Spoor 20 vergroent twee bruggen over de Maas waardoor een ‘natuurlijke’ Maaswandeling rond het centrum van Maastricht ontstaat. Het icoon van de route vormt de tot een parkbrug getransformeerde spoorbrug over de Maas. De naam van de route is dan ook ontleend aan deze in onbruik geraakte spoorbrug waar ooit ‘Spoorlijn 20 Hasselt-Maastricht’ gebruik van maakte.

Spoor20 creëert een uitdagende 6,8 km lange wandelverbinding tussen park- en groengebieden in en rondom het centrum van Maastricht. Deze park- en groengebieden hebben met elkaar gemeen dat groen een samenspel aangaat met elementen uit de belangrijk(st)e periodes van de Maastrichtse geschiedenis.

  • Stadspark: Monumentale bomen, vijvers en gazons vormen samen met de geboden doorzichten op de Middeleeuwse stadsmuren en poorten een fraai decor waar jong en oud, inwoners en bezoekers intensief van genieten.
  • Frontenpark: In het Frontenpark staat groen in verbinding met de fronten die herinneren aan de tijd dat Maastricht het Bolwerk der Nederlanden was. Het park vormt een leefgebied voor de muurhagedis en trekt vele bezoekers die hier genieten van de historie en het ruigere groen.
  • Maasoevers: De stad ontleent haar oorsprong en naam aan de oversteek in de Maas. Flaneren over de Maasoevers is een favoriete bezigheid van velen. De aantrekkelijkheid wordt vergroot door de Maasbeleving te verbeteren. In dit verband wordt ook gepleit voor een directere bereikbaarheid van de Maasoevers vanaf de Kennedybrug v.v..
  • ‘Parc industriel’: In het stadsdeel, waar de Industriële Revolutie in Nederland begon, speelt de groenbeleving in op de fascinatie van ‘verlaten’ gebouwen, stadsdelen die door de natuur worden overgenomen. Dit is geen pleidooi voor verval, maar wel een betoog om het met dit verval samenhangende verschijnsel (urban wildernis) te ensceneren en zo een prachtig gebied te creëren. De laad- en loskranen en de spoorbrug fungeren, naar analogie van de stadsmuren in het Stadspark, als parkelementen en vormen mede het decor. Het zijn ook parkelementen die net zoals de stadsmuren in het Stadspark, een openbare functie als uitzichtplek of wandelroute krijgen. De traditie van het samengaan van groen en geschiedenis wordt voortgezet en er ontstaat een nieuw parkgebied met een geheel eigen sfeer, passend in de genius loci van dit stadsdeel.

Spoor20 creëert voor mens en natuur meerwaarde. Spoor20 verleidt mensen om de route te willen lopen, te rennen en elkaar te ontmoeten in het groen. Spoor20 draagt bij aan klimaatadaptatie en het afvangen van fijnstof. Spoor20 is een ode aan de natuur in de stad, waar inmiddels meer soorten planten en dieren leven dan in menig agrarisch buitengebied.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45