Landschappelijk - stedenbouwkundig ontwerp Nieuw Manresa

2017 - 2019
NL VL-600.000
Landschappelijk - stedenbouwkundig ontwerp Nieuw Manresa

In 2017 heeft Venterra bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp benaderd om een landschappelijk-stedenbouwkundig ontwerp te maken voor de duurzame woonbuurt Nieuw Manresa. Hierbij is ook nauw samengewerkt met de gemeente Venlo.

Nieuw Manresa ligt op de plek van Huize Manresa. Huize Manresa was een klooster en retraitehuis met bijbehorend parklandschap prachtig gelegen op de steilrand in Venlo-Oost. Rond de eeuwwisseling is het kloostercomplex gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. De bouw is echter nooit doorgegaan en sindsdien heeft het gebied braak gelegen. De open plekken waar ooit bebouwing stond zijn in de loop der tijd begroeid geraakt met ruige pionierssoorten en opslag. Elders heeft spontane vegetatie-ontwikkeling geleid tot het overwoekeren van de nog aanwezige restanten van het park met daarin nog meerdere monumentale bomen. De in het gebied aanwezige cultuurhistorische objecten (galgenberg, bunker, restanten Lourdesgrot) zijn verloederd en de hekwerken rondom het gebied dragen niet bij aan de beleving. Anno 2017 was dus nog maar weinig aanwezig dat herinnerde aan het kloosterpark.

Toch is de structuur van de nieuwe woonwijk geënt op de (verborgen) gebiedskarakteristieken. In de hoofdopzet is het groene bosrijke karakter van de steilrand behouden en is nieuwe bebouwing op het plateau gesitueerd op die plekken waar ooit bebouwing stond. Refererend aan het bovenop de steilrand gelegen machtige Huize Manresa zijn hier drie bij elkaar horen appartementencomplexen voorzien. De bijzondere ligging op de steilrand biedt de toekomstige bewoners een fraai uitzicht richting het centrum van Venlo.

De restanten van de parkaanleg zijn opgenomen in het groene hart van de buurt waarin de monumentale bomen weer tot hun recht komen. Een ontmoetingsplek om te verblijven, te spelen. Rondom dit hart zijn grondgebonden woningen gepositioneerd met voldoende doorzichten van en naar het groen.

De parksfeer klinkt door in het hele plan doordat noodzakelijke infrastructuur is ingepast in het bestaande bomenlandschap en doordat straten zijn vormgegeven als parkpaden. Van daken en straten afkomstig hemelwater wordt geleid naar bestaande laagtes waar het kan infiltreren.

De fraai helling opwaarts bewegende Leutherweg is omgevormd tot een fraaie door rododendrons begeleide wandelroute die van en naar de verschillende cultuurhistorische objecten leidt.

Op basis van dit landschappelijk-stedenbouwkundig ontwerp is door Croonenburo5 een beeldkwaliteitplan opgesteld voor de bebouwing. In 1908 is Huize Manresa ontworpen door architect Eduard Cuypers (1859-1927) in de stijl van de ‘De Amsterdamse School’ waarvan Cuypers een van de leermeesters van was. De architectuur van Nieuw Manresa is een moderne doorvertaling van deze bouwstijl. Zonder dit heel letterlijk te nemen heeft het verleden hier dus ook als inspiratie gediend voor het heden.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45