DIEPSTRAAT EIJSDEN

2018 - 2020
NL EM-711.001
Diepstraat Eijsden

De Diepstraat en ’t Bat zijn op het eerste gezicht prachtige plekken in Eijsden. Door veranderende eisen aan de openbare ruimte (o.a. parkeren, terrassen) zijn in de loop der tijd beide plekken verrommeld en sluit het gebruik van de openbare ruimte niet altijd meer aan bij de inrichting ervan. Ter verbetering van de functionaliteit van de Diepstraat en ’t Bat met daarbij in ogenschouw de rijke historie en authentieke uitstraling van deze twee plekken is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp een ontwerp opgesteld. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Eijsden-Margraten, verkeerskundig bureau Grenspaal12 en omwonenden. Geonius verzorgde de planuitwerking, Strukton Civiel de realisatie.

De Diepstraat te Eijsden maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht Eijsden. Rond 900 is Eijsden ontstaan ter plekke van een doorwaardbare plaats in de Maas. In de 16e en 17e eeuw ontwikkelde Eijsden zich tot een plaats van betekenis met de Diepstraat als centrum. Van origine is de Diepstraat een langgerekt marktplein tot aan ’t Bat waar overslag van goederen plaatsvond. De grote verbondenheid met de Maas is ook terug te zien in de openbare ruimte en de architectuur. Sinds eeuwen wordt het straatbeeld meebepaald door de veelvuldige toepassing van over de Maas aangevoerde grijsblauwe Naamse steen en meerdere gebouwen in de Maaslandse Renaissance stijl die vanuit Luik is doorgesijpeld naar de dorpen en steden langs de Maas.

In het Maasdal zijn meerdere kasseiwegen als de Diepstraat terug te vinden. Vanwege de gaafheid en de nog altijd aanwezige relatie met de Maas is de Eijsdense Diepstraat een van de mooiste. Kortom een straat die moeten we koesteren! De opgave daarbij is om de noden van de huidige tijd harmonieus vorm te geven binnen de historische context. Op basis van de uitkomsten van de analyse van deze context is ingezet op het streven naar een uniforme inrichting van het langgerekte plein van weleer met daarbinnen ruimte voor de verscheidenheid. Deze verscheidenheid komt tot uiting in de afwisseling van stoepjes die in de loop der tijd voor de gevels van meerdere panden zijn ontstaan. Samen met de aankleding van deze stoepjes door bewoners geeft dit binnen de uniformiteit een aangename levendigheid.

In de inrichting van het ‘langgerekte plein’ is een onderscheid aanwezig tussen het bredere deel van de Diepstraat vanaf de Schoolstraat tot iets voorbij de Graaf Geloeslaan en het smallere deel richting de Maas. Over de gehele lengte is gekozen voor het toepassen van twee natuurstenen-basismaterialen. Bestaande kasseien worden door specialisten herstraat waarmee het (loop)comfort verbetert. De voor bewoners en bezoekers nodige parkeerplaatsen zijn op passende wijze met Portugees graniet aangeduid. Auto’s zijn hiermee niet weg uit het straatbeeld, maar het verkeersonveilige en zeer onrustig ogende wild-parkeren behoort tot de verleden tijd. Terrassen voor de plaatselijke horeca zijn allen op eenzelfde wijze vormgegeven. In de hele straat is de monumentale structuur van lindebomen gehandhaafd. Vanaf de Maas leiden de bomen de gebruiker naar het bredere deel van de Diepstraat waar duidelijk waarneembaar is dat sprake is van een langgerekt plein. Naast de fraaie gevels worden de lange straat-/pleinwanden hier aan weerszijden geaccentueerd door de prachtige bestaande lindes. In de pleinvloer is de rechthoekige vorm benadrukt door smalle stroken van straatbaksteen, die tevens fungeren als goed beloopbare paden. De parkeerplaatsen zijn in een mooi ritme in de pleinvloer opgenomen.

’t Bat was vroeger de laad- en loskade. Overslag van goederen vindt nu niet meer plaats, maar nog altijd heeft de Diepstraat een grote verbondenheid met de Maas. Bewoners en bezoekers komen er ook graag en van het voet- en fietsveer wordt zeer veel gebruik gemaakt. Deze bijzondere plek aan de Maas dient net als de Diepstraat te worden opgepoetst. Hiertoe wordt de veelheid aan inrichtingselementen (paaltjes, vlaggenmasten, verschillende vormen van informatievoorziening) gereduceerd, wordt gedacht aan fietsparkeren en zullen natuurstenen zitelementen mensen uitnodigen om te pauzeren op de oever.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45