LA GRANDE SUISSE

2019 - 2020
NL MA-600.000
La Grande Suisse

Het gebied ten noorden van Maastricht, dat we nu kennen als Buitengoed Geul & Maas, was een geliefde vestigingsplaats voor welgestelden uit Maastricht. Nabij de buurtschappen Weert en Mariënwaard hebben industriebaron Regout en zijn familieleden en nazaten een grote stempel gedrukt op het aanzien van het gebied. Hierdoor is het gebied nu rijk aan vele landgoederen en buitenplaatsen waaronder La Grande Suisse. Na jaren van leegstand en verwaarlozing heeft dit Rijksmonument uit de 18e eeuw een nieuwe bestemming gekregen in de vorm van een crematorium van de uitvaartorganisaties Monuta en Dela. Het gebouw is gerenoveerd met behoud van de kenmerkende voorzijde met de twee torens. Aan de achterzijde is vervangende nieuwbouw gerealiseerd waarbij het oorspronkelijke carré terug is gebracht.

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft het ontwerp en planuitwerking voor de buitenruimte verzorgd. Het verleden heeft voor inspiratie gezorgd om de nieuwe functies vorm te geven alsook om het kenmerkende samenspel tussen bebouwing en park terug te brengen. Hiervan was namelijk geen sprake meer door versnippering in de eigendomssituatie en storende ingrepen uit het verleden.

De belangrijkste ingreep is het herstellen van de historische hoofdopzet, waarbinnen nieuwe functies zorgvuldig zijn ingepast. De verloederde lusttuin aan de voorzijde heeft weer cachet gekregen waarbij de monumentale bomen beter tot hun recht komen. De muur rondom de lusttuin met de sierlijke tuinhuisjes op de hoeken is gerestaureerd. In de smalle strook achter gebouw en lusttuin is het noodzakelijke parkeren ingebed in een rationeel bomenritme, waarmee verwezen wordt naar de hier ooit aanwezige smalle boomgaard. De centrale as die die verschillende deelgebieden met elkaar verbindt vormt weer een heldere lijn. Hiertoe is de monumentale toegangspoort gerestaureerd, is de as fraai bestraat met natuursteen en is op de overgang van tuin naar parkeren een berceau geïntroduceerd waardoor bezoekers op een waardige manier worden begeleid naar de herdenkingsceremonie.

Tegelijkertijd met de herbestemming van La Grande Suisse heeft de gemeente Maastricht de misplaatste bebouwing op het achterliggende, eveneens tot het landgoed behorende, terrein gesloopt. Hierdoor ontstaat de kans om ook dit gebied weer tot een waardig onderdeel van de buitenplaats te transformeren. Opgaves hierbij zijn het doortrekken van de historische centrale as en het integreren van een gemeenschappelijke parkeerplaats voor de verschillende in het gebied aanwezige functies (scholen, crematorium, wandelaars) in het groene landgoed.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45