SINT JOZEFSKERKPLEIN WEERT

2008 - 2009
NL WE-106.700
Sint Jozefskerkplein te Weert

Het Sint Jozefskerkplein vormt een belangrijk onderdeel van het voormalig ‘Rooms Katholieke eiland Keent’, waartoe ook de Sint Jozefskerk, de begraafplaats, basisschool Keent, de voormalige pastorie en de voormalige kapelanie behoren. Dit ‘eiland’ vormt een grotendeels op zichzelf staand gebied binnen de wijk Keent. In de loop der tijd is de relatie tussen het Sint Jozefskerkplein en de directe omgeving daarvan door verschillende inrichtingsmaatregelen op en rond het plein deels verloren gegaan.

Met de herinrichting van het plein is de relatie tussen het plein en de omgeving en in het bijzonder met de Sint Jozefskerkplein en een multifunctionele wijkaccommodatie versterkt. Het Sint Jozefskerkplein vormt de representatieve entree van het ‘Rooms Katholieke eiland Keent’ en fungeert weer daadwerkelijk als centrum van de wijk Keent. Het plein is ingericht op een wijze die passend is bij de monumentale door architect Boosten ontworpen kerk en is hierop georiënteerd. Samen met de kerk en het wijkgebouw is een bijzonder ensemble gerealiseerd dat wat betreft stijl, vorm en materiaalgebruik in harmonie is met de openbare en bebouwde omgeving, maar tegelijkertijd een eigentijdse vertaling van de aanwezige jaren 30 sfeer vormt. De inrichting is zodanig dat wijkactiviteiten op het plein kunnen plaatsvinden, Het plein is een ontmoetingsplek, waar bewoners zich mee identificeren.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45