LANDGOEDEREN UTRECHT - ONTWERP- EN ADVIESDIENSTEN

2014 - 2015
NL-UT-301.002
Landgoederen Utrecht

Mede vanwege onze uitgebreide kennis en kunde inzake tuinhistorisch onderzoek alsook het opstellen van (herstel)plannen voor parken bij kastelen en landgoederen heeft bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp in samenwerking met Oldenburgers Historische Tuinen de Europese aanbesteding ‘Ontwerp- en adviesdiensten landgoederen’ van de gemeente Utrecht gewonnen.

In de vorige eeuw heeft de gemeente Utrecht de landgoederen Oud- en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen aangekocht als recreatiegebied voor haar bewoners. Het is een uniek gebied, rijk aan bijzondere planten en dieren. De landgoederen en haar landhuizen behoren tot de fraaiste van Nederland en zijn Rijksmonumenten. Anno nu is het gebied met jaarlijks circa 1,5 miljoen bezoekers het best bezochte groengebied van Utrecht. Samen met de gemeente zijn we aan de slag gegaan met het in stand houden en deels vernieuwen van dit bijzondere gebied.

Concreet zijn ontwerpplannen opgesteld voor Oud-Amelisweerd (Engelse Werk, Slingerbos en Trapeziumbos) en landgoed Rhijnauwen (Tuin Rhijnauwen en Huisbos). Deze plannen zijn vervolgens ook vertaald in besteksgerede plannen. In ieder plan is minutieus bestudeerd hoe oude structuren geïnterpreteerd kunnen worden in relatie tot ontstane natuurwaarden alsook hedendaags gebruik van de landgoederen die ooit voor privé gebruik zijn ontworpen.

In het Huisbos heeft dit geleid tot een ontwerp dat de spanning opzoekt tussen de ooit bedachte formele tuinen en de wijze waarop deze formele structuur na vele jaren door de natuur was overwoekerd. Hiertoe is de verloren gegane formele hoofdstructuur hersteld en zijn meerdere in contrast met deze formele structuur voorkomende verspreide waardevolle bomen behouden.

In het geval van het Slingerbos is na het integraal wegen van de waarden op het vlak van cultuurhistorische, natuur en bomen een ontwerp opgesteld om deze zeer karakteristieke structuur in zijn geheel te herstellen met het planten van nieuwe bomen. Op korte termijn is dit zeer ingrijpend, maar net zoals onze voorouders laten we zo een bijzonder groenelement na voor vele generaties na ons.

De bruggen van het Engelse werk geven weer hoe hedendaags gebruik op een harmonieuze wijze kan worden ingepast in bestaande structuren. Hiertoe is net zoals dat vroeger veelvuldig gebeurde bij parken in de Landschapsstijl een familie van bruggen ontworpen. Bruggen die dankzij hun bijzondere karakter een waardevolle toevoeging zijn in de totale parkbeleving. Bij de vormgeving van de bruggen hebben we ons laten inspireren door de afbeeldingen van het Chinese behang in het landhuis. Met dit uit China afkomstige behang is vroeger het Oosterse buiten naar binnen gehaald. Door de natuurmotieven te laten terugkomen in de bruggen is in het heden binnen naar buiten gebracht en is buiten met binnen verbonden, waardoor de samenhang tussen landhuis en park nog meer tot de verbeelding spreekt.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45