POORT DER GEULVALLEI

2006 - 2007
NL-ME-141.600
Poort der Geulvallei

De ‘Poort der Geulvallei’ ligt te Meerssen. Het pand en de tuin kent een rijke historie, waarvan de geschiedenis deels terug te lezen is aan het gebouw en de bijbehorende tuin. Het pand is in 1760 in opdracht van de notarisfamilie van der Hooven gebouwd. In 1824 werd het gebouw uitgebreid door de Franse hugenoten die er de naam Vrijthof aan gaven. In 1887 werd het pand aan Louis Regout, kleinzoon van de industriebaron Petrus Regout, verkocht. Tot 1903 heeft het pand, als gevolg van niet uitgevoerde commerciële plannen, leeggestaan. In 1903 hebben de Zusters van de Heilige Harten het pand gepacht. In het jaar 1952 vertrokken de zusters naar het klooster Damiaanberg en werd het pand overgenomen door de familie Coumans, die het gebouw als hotel zijn gaan exploiteren. De naam ‘Huize door Vlijt’ werd om commerciële redenen veranderd in ‘De Poort der Geulvallei’. In 2006 werd het pand overgenomen door de huidige eigenaar.

In de bij ‘de Poort der Geulvallei’ gelegen sterk onderkomen tuin waren nog enkele historische elementen herkenbaar in de vorm van het Engels bosquet (met daarin enkele monumentale bomen), de begrenzing van de oude moestuin, een Mariagrot, een waterput op de binnenplaats en een oude trap / wasplaats bij de Geul. Door het opwaarderen en eventueel restaureren van oude structuren en het toevoegen van nieuwe, hedendaagse elementen, zoals nieuwe, slingerende paden, een formele tuin, een waterelement, zichtlijnen en kunstwerken is het geheel samengesmeed tot één nieuw parkontwerp. In het ontwerp zijn vier deelgebieden te onderscheiden; namelijk het gebouw met de binnenplaats en de formele tuin, de parkweide ten westen van de mergelmuur, de parkweide ten oosten van de mergelmuur en het parkbos. Deze deelgebieden, die gebaseerd zijn op oude structuren, met elk hun eigen karakter, worden door middel van een padenstructuur en zichtlijnen met elkaar verbonden.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45