N595 - WITTEMER ALLEE

2014 
NL-PL-301.001
N595 - Wittemer Allee

De Provincie Limburg heeft in een ontwerpatelier een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke varianten voor de herinrichting van de N595 tussen Wijlre en Wittem op basis van het vergroten van veiligheid voor fietsers, haalbaarheid en ruimtelijke integraliteit. bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft drie varianten uitgewerkt tot optimaal in het landschap geïntegreerde en onderbouwde schetsontwerpen. In de ontwerpen staat niet alleen het verbeteren van de verkeersveiligheid voorop, maar nadrukkelijk ook de landschappelijke inpassing van de weg in het Geuldal en als onderdeel van de historische inrichting van het landgoed kasteel Wittem uit begin 18de eeuw. Op deze wijze levert de weg een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van het ‘vijf sterren landschap’ van de gemeente Gulpen-Wittem.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45