N300 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING KNOOPPUNT
BPL A76 (REIJMERSBEEK)

2016 - 2017
NL-PL-205.016
N300 Landschappelijke inpassing knooppunt BPL-A76 (Reijmersbeek)

Dit knooppunt verbindt de Buitenring Parkstad Limburg met de internationale transportroute A76 (E314) en fungeert mede als de entree van Parkstad Limburg. Het knooppunt kent een unieke vormgeving die wordt bepaald door het hoog boven het maaiveld gelegen ronde verkeersplein met een geheel eigen dynamiek en het omliggende, laaggelegen landschap, waarin het monumentale kasteel Reijmersbeek een ware blikvanger is. Kortom, het knooppunt en de kasteelomgeving hebben elk een eigen identiteit maar gaan ook een interactie met elkaar aan. Belangrijke inrichtingsvoorstellen om dit te bereiken zijn:

  • Het benadrukken van het knooppunt door middel van markante groene taluds en zwierige bomenrijen die van en naar het knooppunt leiden. Met hun monumentale karakter vormen deze bomenrijen ook een verwijzing naar het kasteellandschap.
  • Het terugbrengen van de allure van het kasteellandschap. Dit behelst onder meer het opwaarderen van het karakteristieke mathematische patroon van bomenrijen, lanen en sloten, het herstellen van de cascade-vijvers en het realiseren van een nieuwe waardige entree naar kasteel Reijmersbeek. Op deze wijze worden ook de mogelijkheden voor een herbestemming van dit prachtige erfgoed vergroot. Daarbij wordt tevens ingezet op het creëren van een nieuwe recreatieve structuur voor een landschapsbeleving via plateau – bronbos – onderdoorgang A76 – kasteellandschap – Geleenbeekdal.
logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45