Buitenruimte Kindcentrum de Wereldster Meerssen

2018
NL  ME-601.000
Ontwerp buitenruimte Kindcentrum de Wereldster te Meerssen

In Meerssen werken basisscholen, bibliotheek, kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal samen om de kinderen op te laten groeien tot krachtige wereldburgers. Vanaf 2018 doen ze dat in een nieuw Kindcentrum de Wereldster. Als bureau hebben wij voor Onderwijsstichting Innovo en de gemeente Meerssen het voorontwerp gemaakt en de nadere planuitwerking verzorgd van de buitenruimte.

Architectonisch is het bestaande schoolgebouw verbouwd en verbonden aan de nieuwbouw, waarbij kleurgebruik en de buiten inrichting er een architectonisch geheel van maken. Intern zijn zeven pleinen als een kralensnoer aan elkaar geregen. Zo zijn alle organisaties letterlijk verbonden, en kan iedereen gemakkelijk ruimten zoals speelplein, kookplein en aula gebruiken. Iedereen heeft daarbij zijn eigen ingang en buitenruimte: overzichtelijk voor de kinderen, en nuttig om bijvoorbeeld de bibliotheek open te laten zijn wanneer de scholen dat niet zijn. De buitenruimte is daarbij zo vormgegeven dat de verschillende functionele delen een samenhangend geheel vormen. Groen en een opvallend speels bestratingspatroon zorgen voor een duidelijke signatuur. De vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijke maatregelen op het gebied van spelen zijn hierbij integraal vormgegeven. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de verkeersveiligheid (bereikbaarheid en parkeren). De belangrijkste aanvoerstraat naar het kindcentrum is omgevormd tot een fietsstraat waar de auto te gast is. In afstemming met het naastgelegen gemeenschapshuis is een gemeenschappelijke parkeerplaats voorzien.

Foto's gemaakt door Barry Kerckhoffs.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45