Ontwerp Dorpshart Bocholtz

2017-2022
NL  SI-703.001
Ontwerp Dorpshart Bocholtz - Verleden en Heden in harmonie

De verkenning voor de gewenste invulling van het centrum van Bocholtz heeft samen met inwoners en ondernemers plaatsgevonden. Belangrijk is het opwaarderen van de openbare ruimte, zodat een mooi en herkenbaar dorpshart ontstaat waar wonen, werken en verblijven naast elkaar plaatsvinden. Bijzondere aandacht is gevraagd voor het accentueren van de omgeving van authentieke bebouwing waaronder het voormalige gemeentehuis Op de Boor en de kerk.

Verleden en heden in harmonie

Bocholtz is een dorp met vele historische gebouwen, waarvan meerdere zijn gebouwd met de kenmerkende streekeigen Bocholtzersteen / Kunradersteen. Het authentieke karakter is deels aangetast door weinig fijnzinnige inpassingen van de noden van nieuwere tijden. Om de authenticiteit van Bocholtz te herstellen is het ontwerp van de openbare ruimte gericht op het harmonieus vormgeven van hedendaagse functies in de historische context. Ingezet is op:

  • Het brengen van balans tussen ‘autoverkeer’ en ‘verblijven’: Hoewel ‘de auto’ toch nog steeds gemeengoed is, is deze bij de inrichting niet meer centraal gesteld. De verblijfskwaliteit voor voetgangers en fietsers staat voorop en de automobilist is te gast.
  • Eenduidige materialisatie van de openbare ruimte passend in de ‘couleur locale’: Naast eenduidige verlichting en meubilair is in het bijzonder aandacht besteed aan eenduidige bestratingspatronen bestaande uit materialen als straatbaksteen en natuursteen. Accenten zijn aangezet met Kunradersteen. Voor al deze materialen geldt dat ze harmoniëren met de materialiteit van vele fraaie gevels in het dorpshart v.v..

Deze doelstellingen zijn vertaald in een integraal ontwerp voor het dorpshart. Het voormalige gemeentehuis Op de Boor dat van oudsher het sociaalgeografische hart is, vormt weer het middelpunt, waaromheen het nieuwe dorpshart zich in meerdere richtingen ontplooit.

Op de Boor, dat een horecabestemming krijgt, ligt midden in de Wilhelminastraat. Deze hoofdstraat met vele voorzieningen, is van een pure autostraat omgevormd tot een langgerekt ‘plein’ met ruimte voor langzaam verkeer en terrassen. Naast Op de Boor en het daarbij behorende terras vormt het waterspeelplein onder de pergola een koele ontmoetingsplek.

Vanaf de Wilhelminastraat voeren voetgangersverbindingen naar aangrenzende gebieden zoals de hoger gelegen kerk. Deze verbindingen voeren door b(l)oeiende hellingtuinen met keermuren uit Kunradersteen en vormen al zodanig een lust voor het oog.

De kerk is net zoals Op de Boor van oudsher een ankerpunt in het dorp. Het intieme pleintje voor de kerk is opgewaardeerd. Rondom de kerk is de buitenruimte verfraaid met kleurrijke beplanting.

Groenblauwe verbinding dorpshart – buitengebied

Vanaf het dorpshart richting Bongerdplein en het buitengebied is een klimaatadaptieve groenblauwe verbinding gecreëerd, waarmee tevens de mogelijkheid ontstaat om een ommetje te maken. In de Wilhelminastraat wordt hemelwater zichtbaar afgevoerd via een natuurstenengoot. Vanuit de ‘Kaderrichtlijn Water’ is een regenwaterriool in de Bongaarderweg aangelegd die uitmondt in een waterbuffer in een parkgebied. De realisatie van de buffer is aanleiding geweest om een integraal ontwerp voor dit park te maken, waarbij naast waterberging is ingezet op het vergroten van de belevings- en ecologische waarden.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45