IKGROENHET

2014
NL-PA-400.001
IBA ikgroenhet

ikgroenhet!

Het herstellen van een vruchtbare samenhang tussen natuur en het menselijk ingrijpen is zeker de collectieve opgave voor deze eeuw. Door de enorme actieradius van onze soort zijn wij het, die de natuur maken of breken, en dus in toenemende mate de regie voeren over ons ‘groen’. Vanaf nu neemt iedereen initiatief om samen een gezonde, sociale, en vruchtbare leefwereld aan te planten en te onderhouden. In onze Parkstad beginnen we in Park Gravenrode en eindigen we in de particuliere voortuin, als zijnde de haarvaatjes van onze groene, maar o zo essentiële doorbloeding.

We poneren, ludiek, groenen als werkwoord, met ook, en vooral, die meest persoonlijke vervoeging...

Park Gravenrode - dat kan beter!
ikgroenhet begint in en rond Park Gravenrode. Na de sluiting van de mijnen is Park Gravenrode uitgegroeid tot een recreatiegebied met een verzameling van waardevolle dag-attracties. Het ontbreekt echter aan een beeldmerk, en dito marketing, van Park Gravenrode als geheel. Oorzaken hiervan zijn onder meer het ontbreken van een verbindende recreatieve infrastructuur, het gebrek aan synergie tussen de attracties en een door (auto)infrastructuur en de bedrijvenzone Dentgenbach steeds meer versnipperd geraakt landschap. Kortom, daar waar Park Gravenrode als groene hart van Parkstad de potentie heeft om in omvang te groeien, lijkt die groei nu afgekneld, mede door te weinig intrinsieke kracht.

ikgroenhet wil Park Gravenrode laten uitgroeien tot een leef-, en recreatief natuurlandschap van internationale allure. Dit door brede maatschappelijke steun en activiteit te werven voor het leggen en creëren van groene verbindingen tot in de haarvaatjes van de omliggende stedelijke milieus, het versterken van de samenhang tussen de attracties onderling en het landschap, het versterken van het karakteristieke beekdalenlandschap, het wegnemen van visuele, ecologische en recreatieve barrières (o.a. vergroenen bedrijventerrein Dentgenbach, slechten infrastructurele barrières) en door verbindingen te leggen naar andere (landschaps)parken zoals het Wormdal en het brongebied van de Anstelerbeek.

Bijzondere aandacht binnen ikgroenhet gaat uit naar het realiseren van routestructuren in de vorm van ‘groene slow traffic routes’ die de ‘hotspots’ van Park Gravenrode met elkaar verbinden. Attracties, landschappen, historische bouwwerken, stedelijke centra en nieuw te creëren binnenstedelijke wildernis zullen op bijzondere alsook sensationele wijze met elkaar worden verbonden, waarmee naast het fysiek toegankelijk maken ook de mentale ontsluiting van het gebied kracht wordt bijgezet.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45