QUABEEKSGRUB EN MAAR TE JABEEK

2008 – 2010
NL-ON-108.800
Quabeeksgrub en Maar Jabeek

De Quabeeksgrub, een droogdal, is in de vorige eeuw overkluisd en daardoor niet meer zichtbaar in de kern Jabeek. Met de realisatie van het ontwerp is de grub weer zichtbaar geworden. De oevers van de grub zijn opnieuw ingericht en de landschapsecologische en belevingswaarde van de grub is vergroot. De Quabeeksgrub is weer als een doorlopende, bij piekafvoeren watervoerende groene verbinding zichtbaar in Jabeek. Naast landschappelijke en ecologische en esthetische overwegingen is de vormgeving van de grub bepaald door de dimensionering van de grub in relatie tot de te verwachten hoeveelheden water tijdens piekafvoeren en de afkoppeling van schoon hemelwater afkomstig van wegen en daken.

Naast het ontkluizen van de Quabeeksgrub is het plein Maar opnieuw ingericht. Het plein zelf, dat in de oude situatie werd gekenmerkt door een sobere inrichting als parkeerplaats, heeft door het ontwerp en materiaalgebruik een binnen het dorp passend (historisch) karakter gekregen. Naast Leilindes die als groene wand bijdragen aan de sfeer op het plein wordt de ruimte benadrukt door een solitaire boom centraal op het plein. Om de grub vanaf het plein beleefbaar te maken is een trap voorzien die naar de ter hoogte van het plein gedeeltelijk verharde grubbodem leidt. Hier kan tijdens of na hevige regenval worden gespeeld. Twee nieuwe bruggen zorgen voor de verbinding tussen de oostelijke oever van de grub en het plein.

In het kader van toerisme en recreatie is langs het gehele tracé van de grub (van oorsprong tot mondig) een wandelroute uitgezet. Naast de heringerichte Maar en de grub vormt het realiseren van een dorpspomp op de locatie van een voormalige, tijdens de werkzaamheden ontdekte, waterput een bijzonderheid langs deze route.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45