HERINRICHTING LAARDERSCHANS WEERT

2008 - 2009
NL-WE-108.800
Herinrichting Laarderschans Weert

De boerenschans van Laar wordt voor het eerst vermeld in 1637. Het betreft een gemeenschappelijk stuk (64 pachters) grond omgeven door een gracht en een wal. In 1942, toen het land binnen de gracht in gebruik was als akkerland, schonken de dorpsbewoners de schans aan de nieuwe parochie om er een kerk met pastorie te bouwen. Anno 2008 was de oorspronkelijke wal geheel verdwenen en de gracht verland. De contouren van de schans waren echter nog herkenbaar.

In 2009 is de schans gerenoveerd naar ons ontwerp. Bij de herinrichting was het uitgangspunt dat de schans een plek voor de gehele dorpsgemeenschap zou worden. Met de nieuwe inrichting van de Laarderschans is niet alleen de vorm van de oude schans teruggebracht, maar wordt ook aan de volgende generaties het verhaal verteld over deze boerenschans. Kortom het ‘eiland’ heeft een eigentijdse invulling gekregen, met verwijzingen naar de geschiedenis en met ruimte voor hedendaags gebruik. De meest in het oog springende weloverwogen eigentijdse toevoegingen die zijn gerealiseerd betreffen:

  •  Herstellen van de voor de schans kenmerkende gracht (uitbaggeren oeverbeschoeiing);
  • Toevoegen van de verloren gegane wal in een hedendaagse verschijningsvorm;
  • Openen van de besloten schans door realiseren verbinding tussen de dorpsgemeenschap en het groene activiteitenterrein;
  • Realiseren van beleefbaar contrast tussen schans en omgeving door middel van rasterpatroon dat mede verwijst naar de 64 pachters van de schans die elk een eigen grondstukje hadden op de schans. De positie van het raster is zodanig dat er een fraaie hoekverdraaiing ontstaat met de kerk, pastorie en Lourdes grot waardoor deze historisch gezien nieuwe elementen afwijken van het oorspronkelijke gebruik gesymboliseerd door het raster;
  • Toevoegen van boeiend en bloeiend groen in de vorm van bomen en vaste planten.

Het besloten karakter van de oude schans heeft zich na de herinrichting volledig geopend naar de dorpsgemeenschap. De schans vormt nu het sociale ontmoetingsplein voor dorps- en buurtfeesten.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45