Herinrichting Kerkberg St. Odiliënberg

2015 - 2016
NL RD-501.001
Herinrichting Kerkberg St. Odiliënberg

De aan een bocht van de Roer gelegen kerkberg vormt samen met de romaanse basiliek uit de 12e eeuw, de Mariakapel met een oorsprong in de 10e eeuw en een kloostergebouw uit de 19e eeuw een prachtig, cultuurhistorisch, religieus en landschappelijk ensemble. De op de kerkberg en aan zijn voet gelegen gebouwen vormen het Vaticaan, het katholieke bolwerk, van het dorp. Samen met het kerkbestuur heeft bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp de afgelopen tijd gewerkt aan het opwaarderen van de kerkberg.

In lijn met de voor de romaanse architectuur kenmerkende monumentale soberheid is op gedoseerde wijze met een beperkt aantal ‘bouwstenen’ een waardig voetstuk voor de basiliek gecreëerd. Aan de zijde van het Kerkplein zijn de bestaande terrassen vrijgemaakt van bosschages en ingezaaid met grasvegetaties. In deze groene terrassen gaan de van klimop ontdane prachtige keermuur en een ‘vrijgezette’ Eik een boeiend samenspel aan met de basiliek, waarbij de sequentie van ‘terras – steilrand – terras – keermuur – terras’ met daarbovenop de basiliek de hoogte van de berg, het hemelse, extra benadrukt. Aan de Roerzijde is het benadrukken van de hoogte van de berg in combinatie met bieden van zicht op de basiliek eveneens uitgangspunt geweest. Om de hier aanwezige opeenvolging van ‘haag – steilrand – haag’ met daarbovenop de basiliek beleefbaar te maken zijn de hagen teruggesnoeid en de door achterstallig onderhoud of ad-hoc ingevingen ontstane beplantingen, die het zicht op de basiliek ontnamen, verwijderd. Uit meerdere reacties leiden we af dat velen het zicht op de basiliek komende vanuit Lerop weer ontdekt hebben.

De plannen voor het opwaarderen van het herstel van het totale ensemble zijn echter omvattender dan alleen de kerkberg. Zo willen we ons de komende tijd gaan buigen over het creëren van een aangename verblijfsplek voor het museum (trappen i.p.v. de vele muurtjes), het leggen van een relatie met de Roer middels trappen, het ontwerpen van een waardig voetstuk voor het H. Hartbeeld en tot slot het creëren van eenheid in de diversiteit aan bebording.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45