Ontwerpvisie herinrichting buitenruimte gouvernement

2021
NL PL-21.05.01
Herinrichting Buitenruimte Gouvernement

De genius loci van de plek grijpen we aan om het natuur- en landschapsschoon waar Limburg bekend om staat beleefbaar te maken in de gehele buitenruimte rondom het gouvernement. Hiertoe zijn in de ontwerpvisie twee uit de genius loci te onderscheiden hoofdsferen beleefbaar gemaakt:

Natuur: In de toekomst rijst het Gouvernement op uit de natuurlijke biodiverse oevers van Mooder Maas die tot aan het gebouw rijken. De weelderige groene rijkdom kruipt om het gebouw heen tot aan het vergroende entreeplein. Tegelijkertijd begeleidt dit Limburgse groen op een meer gecultiveerde wijze een belevingsvolle, aangename routing richting de hoofdentree.

Cultuur: Het entreeplein wordt omgevormd tot een groen plein met allure dat qua schaal past bij het monumentale Gouvernement. De fontein vormt de blikvanger op het plein. Met de wetenschap dat de Groene loper (of aftakking) tot aan dit plein wordt doorgezet wint de entree nog meer aan kracht en wordt het Gouvernement verankerd in de stedelijke omgeving. Op deze wijze vormt het ensemble Gouvernement een pendant van het monumentale landgoed Vaeshartelt aan de andere zijde van de Groene loper.

De twee sferen zijn vertaald in een waardige compositie die past bij het monumentale karakter van het gebouw.

Aan de Maaszijde is de natuurlijke karakteristiek van de Kleine Weerd doorgezet. Rekening houdend met zichtlijnen vanuit en naar het Gouvernement wordt het bestaande ‘cultuurlijke plantsoen’ begeleid omgevormd tot een halfopen natuurlijk landschap bestaande uit ruigere open vegetaties, struwelen, bomen en boomgroepen. In deze sfeer wordt de bestaande waterbuffer op natuurlijke wijze opgenomen. De beeldbepalende Treurwilgen blijven behouden. Hoewel dit tegenstrijdig lijkt in relatie tot de gewenste natuurlijkheid is dit passend binnen het karakter van de Maas. Nabij meerdere steden langs de Maas (o.a. Givet, Luik, Visé) sieren treurwilgen namelijk mede de natuurlijke oevers.

Aan de zijde van de Limburglaan vormt het strokenpatroon de bindende factor. De breedte van de stroken is afgeleid van de ritmiek van het gebouw (breedte van drie ramen net als raster Snelder) en de materialisatie van de verharde delen (straatbaksteen) sluit aan op het fraaie metselwerk van het gebouw. Daarnaast bestaat het patroon uit groene stroken, die het groen vanaf de Maasoevers tot aan het vergroende entreeplein brengen.

Het groene entreeplein met de fontein als blikvanger geeft passende allure aan de monumentale entree van het Gouvernement. Lijnvoeringen op het plein zijn afgeleid van belangrijke lijnvoeringen uit het originele ontwerpplan van Snelder en de Wierookceders blijven behouden. Het formele groene plein vormt een belevingsvol contrast met de weelderige beplantingstructuren die vanaf de Maasoever tot aan het plein voeren.

Kortom de huidige situatie waarin de buitenruimte verworden is tot een optelsom van functies is getransformeerd tot een integraal ontwerp, een ontwerp dat meer is dan de som der delen!

Deze inzending van het ontwerp voor de herinrichting van de buitenruimte van het Gouvernement in Maastricht van bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk is niet tot winnaar van de aanbesteding verkozen.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45