Van Kennedybrugtracé naar Kennedy Allee

2023
NL MA-23.06.01
Tender Ontwerpschets Kennedybrugtracé

Van Kennedybrugtracé naar Kennedy Allee
Rondom Maastricht voeren veel aangename wandel- en fietsroutes door het landschap zoals door het Jekerdal en langs het tot de verbeeldingsprekende Albertkanaal. Door het stedelijke landschap verbindt sinds een aantal jaren de Groene loper noord met zuid. De Kennedy Allee creëert een aangename Ontmoeting tussen Oost en West. Deze Maastrichtse lommerrijke (fiets)route combineert en smeedt de diverse stedelijke landschappen, architectuur en wegontwerp tot een geheel dat groter is dan de som der delen.

Deeltracé Tongerseplein – stadspark – Villapark
Het parklandschap, de Jeker, vestingwerken, monumentale gebouwen en statige lanen bepalen hier de sfeer. De inrichting van de singel sluit niet bij aan deze beleving: er ligt een brede verharding en de bomen gedijen niet goed in de smalle groenstrook. Op meerdere plekken is de verkeerssituatie onveilig. Wij zien een lommerrijk toekomstbeeld van de weg voor ons, dat past in de groene, monumentale omgeving en dat rekening houdt met de ruimtelijke kwaliteiten.  De singel krijgt een voor alle weggebruikers veilige én groene weginrichting. Zo denken we aan een (dubbele) laanstructuur en ventwegen waar de auto alleen incidenteel te gast is.

Deeltracé Kennedybrug / Maas
Langs beide oevers is de brug nadrukkelijk aanwezig. Maar wie te voet eroverheen wil, stuit op hindernissen en omwegen. Wij stellen voor om de paden op de oevers beter te verbinden met een vergroende Kennedybrug.

Deeltracé Maas - Europaplein (Randwyck - Heugemerveld)
Verspreide bomen en boomgroepen met bloesem in het voorjaar en herfstkleur in het najaar geven dit gebied een parkway-achtige sfeer. Gemotoriseerd verkeer heeft hier nu de meeste ruimte. Voor voetgangers en fietsers zijn er smalle paden. Hier willen we evenwicht in brengen voor alle doelgroepen. De parkway biedt een prachtig b(l)oeiend landschap en de groene (door)loper(s) kunnen in contrast daarmee door bomenrijen begeleid worden.

Deeltracé Akersteenweg door Heer
Langs deze weg wordt gewoond en gewerkt. De parallelwegen zijn daardoor druk en er wordt volop geparkeerd. De auto heeft de fietser en voetganger veelal verdrongen. De inrichting van de openbare ruimte is hier niet consequent. Voor een fraaie groenstructuur is geen ruimte en het groen dat er staat, kwijnt weg. In onze (groen)visies voor meerdere Heuvellandgemeenten en Maastricht stellen we voor om het groene laankarakter langs deze Rijksweg Maastricht-Aken te herstellen en de kernen een karakteristieke inrichting te geven. Deze visie is een mooie start om de concrete inrichting van dit deeltracé nader te bekijken.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45