Groenbeleidsplan Meerssen

2022-2023
NL ME-22.03.01
Groenbeleidsplan Meerssen

Het Groenbeleidsplan voor de gemeente Meerssen is een visie op groen, natuur en landschap voor de komende 20 jaar. Ook is het beleid omtrent o.a. kapvergunningaanvragen, bomen en veiligheid en de omgang met plagen en exoten geactualiseerd.

Speerpunten van het Groenbeleidsplan zijn onder meer het versterken van de biodiversiteit, het klimaatadaptief maken van de leefomgeving en het versterken van de identiteit van de kernen. De gemeente Meerssen ligt op een prachtige locatie in het landschap, namelijk de overgang van het Heuvelland naar het Maasdal. Dat maakt echter ook dat de gemeente gevoelig is voor wateroverlast. Het Groenbeleidsplan speelt hierop in door onder meer sterk in te zetten op een natuurlijke inrichting van alle beekdalen en het realiseren van kleine landschapselementen zoals graften en hagen. Binnen de kernen zijn bomenstructuren uitgebreid, wordt gestreefd naar een afname van verharde oppervlaktes en de realisatie van meer b(l)oeiend groen. De genoemde maatregelen versterken daarnaast de identiteit van het Meerssense landschap en de kernen. Parels waarmee de gemeente zich onderscheidt van omliggende gemeentes zijn onder meer het prachtige kasteel en landgoed Vliek met haar kalktufbronnen, het monumentale Proosdijpark, de in het oog springende Plateauterrasrand met daarop het Bunder- en Elsooërbos en het idyllische dorpje Geulle aan de Maas.

Het Groenbeleidsplan bevat zowel een visie voor het buitengebied als voor de kernen. Voor het buitengebied zijn kansen omschreven voor verschillende thema’s, zoals ecologie, klimaat en recreatie. Deze kansen zijn verder geconcretiseerd in verschillende maatregelen. Voor de kernen is een gewenste groen- en bomenstructuur opgesteld, waarbij de huidige structuren zijn bekeken en beoordeeld op o.a. duurzaamheid, toekomstbestendigheid en kwaliteit. Waar mogelijk zijn groen- en bomenstructuren toegevoegd.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45