ESTHETISERING KRIMP KERKRADE

2012 – 2013
NL-KE-201.102
Esthetisering van de krimp Kerkrade

In het kader van de centrumontwikkeling is de tussen de Einderstraat en de Markstraat gelegen Parkeergelegenheid voor voetgangers en autoverkeer toegankelijk gemaakt vanaf de Markstraat. Hiertoe zijn twee al lang leegstaande woningen afgebroken en is ter plaatse een groene doorsteek gerealiseerd die mede een functie heeft als pocketpark in een verder totaal versteende straat.

Gezien de prominente ligging in het centrum en om een bijzondere aangename plek in een steenachtige straat te creëren alsook een aantrekkelijke verbinding van en naar de parkeerplaats is bijzondere aandacht besteed aan de vormgeving van dit pocketpark. Het fraaie contrast tussen rood en groen zoals dat te beleven is op het moment dat de natuur bezit neemt van leegstaande gebouwen en braakliggende percelen, heeft als inspiratie gediend voor dit ontwerp. Het esthetiseren van dit mede met krimp (de regio krimpt door ontgroening en vergrijzing) samenhangende fenomeen is vertaald in de vorm van een stalen constructie die een opvallend samenspel aangaat met de natuur. De stalen constructie vormt een verwijzing naar de verdwenen woningen waarbij aan de straatzijde op abstracte wijze de verdwenen voorgevels zijn gesuggereerd. Met deze ingreep is tevens de wandvorming in het straatprofiel gewaarborgd. De natuur is aanwezig in de vorm van een meerstammige boom die met zijn vele vertakkingen door ‘de woningen’ groeit en in de vorm van bloeiende klimplanten die bezit nemen van de constructie. Met het tot wasdom komen van de natuur ontwikkelt zich deze plek tot een opvallend en aangenaam groen pocketpark in de stenige Markstraat. De opbouw van de constructie laat het daarbij toe om het park te gebruiken als expositieruimte.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45