ECOLOGISCHE SCHAKEL OP DEN BURG

2008 
NL-PL-161.700
Ecologische schakel op den Burg inclusief ecoduct

In september 2007 is een aanvulling op het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Een onderdeel van deze POL-aanvulling ‘Robuuste verbinding Schinveld - Mook’ betreft de ecologische schakel ‘Op den Burg’ tussen de natuurgebieden Maasduinen en Zeldersche Driessen. De grootste barrière in deze verbinding wordt gevormd door de A77, die de Robuuste verbinding in oost-west richting doorsnijdt. Om deze barrière op te heffen hebben de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat plannen om een ecoduct aan te leggen over deze snelweg. De plaats waar dit ecoduct aangelegd zal worden betreft een locatie tussen de Maasduinen en de Duitse grens nabij het viaduct in de Brugfortstraat. De aanloopgebieden van het voorziene ecoduct, bevinden zich in een op dit moment open agrarisch gebied. bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in samenwerking met Peeters Econsult invulling gegeven aan de inrichting van de ecologische schakel en het ecoduct. Het ecoduct en de aanloopgebieden zijn zodanig ingericht, dat deze kunnen functioneren voor zowel groot wild als het Edelhert en Ree als voor soorten als Das, Nachtzwaluw, Vinpootsalamander en Zandhagedis. Vanuit de ecologische randvoorwaarden die deze soorten stellen is voor alle soorten een optimale inrichting van het aanloopgebied en ecoduct ontworpen.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45