CENTRUMPLAN NIEUWSTADT

2018 - 2019
ES-801.002
Centrumplan Nieuwstadt

Nieuwstadt is een oude vestingstad met een rijke historie. De inrichting van de openbare ruimte sluit daarop niet aan qua materialisatie en de auto domineert het gehele straatbeeld van het stadje. Samen met de gemeente en de werkgroep met vertegenwoordigers van de dorpsgemeenschap is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp een inrichtingsplan opgesteld met als speerpunten het vergroten van de beeld- en verblijfskwaliteit, de verkeersveiligheid en het benadrukken van de historie.

Het vergroten van de verblijfskwaliteit en het verbeteren van de verkeersveiligheid is een hele zoektocht geweest. In onze huidige tijd is de auto nu eenmaal (nog) gemeengoed en om aan alle wensen, normen te voldoen is, in de van oudsher zeer smalle straten die nooit gemaakt zijn voor autoverkeer, gewoonweg geen ruimte. Om zowel de sfeer als de veiligheid te verbeteren is in het centrum voor auto’s eenrichtingsverkeer geïntroduceerd en ervoor gekozen om langsparkeren aan een zijde te situeren. Op deze wijze worden hulpdiensten niet meer geblokkeerd. Daarnaast is met deze ingrepen de mogelijkheid ontstaan om aan de andere zijde een volwaardige loopzone te ontwerpen waarbij enkele knotlindes het straatbeeld mede kleuren. Van oudsher is groen in het straatbeeld overigens aanwezig in de vorm van huisweides en gevelgroen. De werkgroep is hiermee actief aan de slag gegaan om mensen de enthousiasmeren voor gevelgroen en zo het straatbeeld verder te verfraaien.

Naast deze rustigere indeling van het straatprofiel is het straatbeeld verbeterd door de inrichting met hoogwaardige elementenverharding. De keuze voor donkere tinten en het mengen van deze tinten zorgt voor een kleurenpalet dat past bij de kleurstelling van de gevels.

Voor de parkeerbalans en omwille van het versterken van de gevelwand is door de gemeente een bouwkavel die al jaren verborgen ging onder een lelijke schutting aangekocht. Door het bedenken en realiseren van een fraaie in staal uitgevoerde gevelconstructie is de hier ooit aanwezige gevel verbeeldt. Door deze constructie te laten vergroenen met Blauwe regen ontstaat een prachtig groen accent in de straat. Een andere op het verleden geïnspireerde plek is de op een hedendaagse wijze vormgegeven locatie van de voormalige stadspoort. Bijzonder zijn ook de hardstenen gevelstenen in de trottoirs, waarmee de werkgroep zelf aan de slag is gegaan om zo de vroegere functies die in verschillende panden in de straat aanwezig waren te verbeelden.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45