CENTRUMPLAN GULPEN - TIMPAANTUINEN

2019
NL GW-303.013
Centrumplan Gulpen - Timpaantuinen

Het schetsontwerp voor de Timpaantuinen is, net zoals het inrichtingsplan voor de Looierstraat, een voortvloeisel van de door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp opgestelde beeldkwaliteitsvisie voor Gulpen uit 2014.

Na de sloop van de oude ‘Timpaan’ is een lege plek in het centrum van Gulpen ontstaan. Betrokken bewoners en omwonenden wilden graag gemeenschappelijke tuinen terugzien op deze plek. Samen met een hiervoor speciaal opgerichte werkgroep, bestaande uit bewoners en omwonenden, heeft de wens voor gemeenschappelijke tuinen op de plek van de voormalige Timpaan een concreet gestalte gekregen.

De essentie van het schetsontwerp is het doorzetten van het graftenlandschap tot in de kern van Gulpen. In de Timpaantuinen is dit graftenlandschap vertaald in een gecultiveerd, maar toch natuurlijk ogend landschap. Doordat het terrein een fors hoogteverschil kent is gekozen voor een indeling in verschillende terrassen. De steile taluds kennen een bloemrijke, natuurlijke vegetatie afgewisseld met bomen en heesters. Op de vlakke delen is een fraaie beplanting van vaste planten voorzien en zijn ‘deeltuinen’ aanwezig, plekken waar bewoners zelf een invulling aan kunnen geven.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45