BMV GRATHEM

2011 - 2012
NL-LD-201.001
BMV Grathem

Voor de buitenruimte rond de vernieuwbouw van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) is een inrichtingsplan opgesteld. Een rechtlijnige inrichting van de buitenruimte, bestaande uit een strepen- en vlakkenpatroon van de verhardings- en beplantingsvakken, sluit aan op de langgerekte nieuwbouw. De speelplaatsen voor de verschillende onderwijs- en leeftijdsgroepen kennen een inrichting gericht op spelen (ruimte voor spel, speeltoestellen) en ontdekken (moestuinen). Het voor de school gelegen Nassauplein is op een functionele en fraaie wijze ingericht voor een veilige verkeersafwikkeling en parkeren. Bestaande ingepaste bomen aangevuld met nieuwe bomen zorgen voor een fraaie aankleding van het plein.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45