VILLA KANJEL

bureau VERBEEK Villa Kanjel 02

Na jaren van leegstand krijgt Villa Kanjel een bestemming als familiehotel. Momenteel wordt hard gewerkt aan de buitenaanleg waarvoor wij in opdracht van de familie van Rijn/Arends naast het ontwerp ook de technische uitwerking hebben verzorgd.

Kenmerkend voor ieder landgoed is de fraaie ensemblewerking tussen gebouw en park. Op basis van de uitkomsten van historisch tuinonderzoek en eigen creativiteit is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp een ontwerp opgesteld, waarin nieuwe functies op harmonieuze wijze zijn opgenomen in de voor het park kenmerkende late landschapsstijl. Mede door de in het voorjaar van 2020 door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed verleende subsidie kan het gehele monumentale park met zijn bijzondere bruggen in oude luister hersteld worden.

In de plannen is ook de openstelling van het landgoed opgenomen, waarbij deze wordt aangehaakt op de recreatieve routes die door het Buitengoed Geul & Maas voeren. Tot tevredenheid van de gemeente Maastricht, de provincie Limburg en het Buitengoed Geul & Maas worden de vele parels die het buitengoed rijk is zo voor iedereen met elkaar verbonden.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45