HERINRICHTING OUDE MARKT WAUBACH

bureau VERBEEK_Oude Markt Waubach 05 bewerkt

In opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Landgraaf heeft bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp het ontwerp en de technische planuitwerking voor Oude Markt van Waubach verzorgd. Onder begeleiding van Hartjes’ ontwikkelvisie zijn inwoners en ondernemers vanaf het begin nauw bij het planproces betrokken.

Binnen de verstedelijkte gemeente Landgraaf is Waubach een dorpse kern. De Oude Markt van het dorp was echter niet meer dan een parkeerplaats en de gebruikte inrichtingsmaterialen staken schril af bij de grotendeels nog historische pleinwanden. Samen met betrokkenen is ingezet op het omvormen van de Oude Markt tot een verblijfsplein met mogelijkheden voor het houden van evenementen. Door het nabijgelegen parkeerterrein te optimaliseren blijven in de kern voldoende parkeerplaatsen aanwezig voor bewoners en winkelend publiek.

De Oude Markt is nu weer daadwerkelijk een plein. Een plein met een aangename maatvoering en fraaie pleinwanden. Voor de aan het plein gelegen horeca is ruimte ontstaan voor terrassen. De pleinvloer is verrijkt met een patroon van rechte vlakken dat de pleinvorm benadrukt en een swingend lijnenspel dat de vlakken doorbreekt. Hierdoor ontstaat een visuele verlevendiging van het plein. Aan de westzijde is de te open pleinwand kracht bij gezet door een bomenrij.
WerkzaamHet verleden heeft gediend als inspiratie voor de twee groene elementen op het plein. De voor een dorpsplein kenmerkende Lindeboom is teruggebracht én meer centraal op het plein refereert de groene wadi aan een ooit aanwezige drinkpoel. Het heden geeft ook betekenis aan deze wadi, doordat deze een rol vervult in het systeem om Waubach klimaatbestendiger te maken. Om dit te bereiken is al het van de omliggende straten en het plein afkomstige hemelwater afgekoppeld van het vuilwaterriool. Hemelwater wordt nu oppervlakkig én via een in de trottoirbanden verwerkt afvoersysteem geleid naar een onder het plein aangebrachte waterbuffer. Deze duurzame omgang met hemelwater is ook boven de grond beleefbaar doordat regenwater zichtbaar over de verharding richting de wadi stroomt om vervolgens te verdwijnen in de ondergrondse waterbuffer waar het water in de diepere bodem kan infiltreren.

Het plein ligt er, het groen kan gaan groeien. De menselijke levendigheid is begrijpelijk maar helaas vanwege de coronacrisis nog afwezig. We kunnen echter niet wachten totdat de feestelijke opening wel door kan gaan.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45