LA GRANDE SUISSE

bureau VERBEEK La Grande Suisse 03 bewerkt

Het gebied ten noorden van Maastricht, dat we nu kennen als Buitengoed Geul & Maas, was een geliefde vestigingsplaats voor welgestelden uit Maastricht. Industriebaron Regout en zijn familieleden en nazaten hebben een grote stempel gedrukt op het aanzien van het gebied. Hierdoor is het gebied nu rijk aan vele landgoederen en buitenplaatsen waaronder La Grande Suisse. Na jaren van leegstand en verwaarlozing heeft dit Rijksmonument een nieuwe bestemming gekregen in de vorm van een crematorium van Monuta en Dela.

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft het ontwerp en planuitwerking voor de buitenruimte verzorgd. Het verleden heeft voor inspiratie gezorgd om de nieuwe functies vorm te geven alsook om het samenspel tussen bebouwing en park terug te brengen. De belangrijkste ingreep is het herstellen van de historische hoofdopzet, waarbinnen nieuwe functies zorgvuldig zijn ingepast. De verloederde lusttuin aan de voorzijde heeft weer cachet gekregen met behoud van de monumentale bomen. De muur rondom de lusttuin met de kenmerkende tuinhuisjes op de hoeken is gerestaureerd. In de smalle strook achter gebouw en lusttuin is het noodzakelijke parkeren ingebed in een rationeel bomenritme, waarmee verwezen wordt naar de hier ooit aanwezige smalle boomgaard. De centrale as die die verschillende deelgebieden met elkaar verbindt vormt weer een heldere lijn. Hiertoe is de monumentale toegangspoort gerestaureerd, is de as fraai bestraat met natuursteen en is op de overgang van tuin naar parkeren een berceau geïntroduceerd waardoor bezoekers op een waardige manier worden begeleid naar de herdenkingsceremonie.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de realisatie. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het najaar afgerond.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45