CENTRUMPLAN GULPEN – LOOIERSTRAAT IN UITVOERING

bureau VERBEEK Looierstraat Gulpen

De werkzaamheden in de Looierstraat te Gulpen vorderen gestaag. Met de uitvoering van de plannen wordt de Gulp, de rivier waar het dorp zijn naam aan ontleent, weer volwaardig deel van het dorpshart. Naast het vergroten van de belevingswaarde is het stroombed verruimd om wateroverlast bij piekafvoeren te voorkomen. Nu nog even wachten totdat we er echt van kunnen genieten.

Het ontwerp en de planuitwerking zijn in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem en namens de projectpartners Waterschap Limburg en de provincie Limburg verzorgd door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp en Plangroep Heggen. Dit in nauwe afstemming met bewoners en ondernemers. KWS/Den Ouden zorgt voor de uitvoering van de plannen.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45