OUDE GEUL IN UITVOERING

Verbeek Oude Geul Gulpen Wittem

In 2013 maakte bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp voor de gemeente Gulpen-Wittem, het Waterschap Limburg en de Stichting het Limburgs Landschap de eerste schetsen voor de opwaardering van het Geuldal tussen Wittem, Gulpen en Wijlre. Centraal in de plannen staat het weer watervoerend maken van een oude Geul-arm. In de 19e eeuw is de rivier verlegd langs kasteel Wittem waardoor deze oorspronkelijke loop van de Geul droog is komen te liggen.

Nadat nog veel water door de Geul is gestroomd, hebben we in 2019 de plannen technisch uitgewerkt en is begin 2020 gestart met de uitvoering door aannemer Van Beers Hoogeloon B.V. In de zomer van 2020 is het project gereed en zijn oude waarden in het landschap hersteld en is het waterbeheer verbeterd.

 Naast de eerder genoemde partijen is het plan mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45