RESTAURATIESUBSIDIE PARK VILLA KANJEL MAASTRICHT

Villa-Kanjel-subsidieaanvraag

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft voor Danielle Arends en Gerard van Rijn (Villa Kanjel) in het kader van de subsidie grote monumenten, de aanvraag voor het park verzorgd. Deze subsidie is op 17 maart j.l. gehonoreerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Villa Kanjel is één van de groene parels van het Buitengebied Geul & Maas, gelegen aan het riviertje De Kanjel. Mede door de subsidie kan het prachtige monumentale park met de bijzondere bruggen in oude luister hersteld worden.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45