VILLA KANJEL

2019 - 2020
NL MA-706.002
Villa Kanjel

In 2019 hebben Gerard van Rijn en Daniëlle Arends de tender gewonnen voor de herbestemming van één van Maastrichts bekendste landgoederen, Villa Kanjel. Na jaren van leegstand krijgt Villa Kanjel - ook wel Petite Suisse of Dokter Poelsoord genoemd - een bestemming als familiehotel. Het koetshuis gaat dienen als woning voor de familie van Rijn. Naast het koetshuis komt een kas met daarin de keuken van de nieuwe buitenbistro The Green House.

Kenmerkend voor ieder landgoed is de fraaie ensemblewerking tussen gebouw en park. Dit vraagt om een zorgvuldige situering en vormgeving van nieuwe functies als parkeren, terras en speeltuin. Op basis van de uitkomsten van historisch tuinonderzoek, de cultuurhistorische waardebepaling en eigen creativiteit is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp hiervoor een ontwerp opgesteld, waarin nieuwe functies op harmonieuze wijze zijn vormgegeven in de voor het park kenmerkende late landschapsstijl. Het gehele initiatief van de familie van Rijn leidt uiteindelijk tot een enorme impuls voor de opwaardering van de totale monumentale parkaanleg. Mede door de in het voorjaar van 2020 door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed verleende subsidie wordt het gehele monumentale park met zijn bijzondere bruggen in oude luister hersteld.

In de plannen is ook de openstelling van het landgoed opgenomen, waarbij het landgoed wordt aangehaakt op de recreatieve routes die door het Buitengoed Geul & Maas voeren. Tot tevredenheid van de gemeente Maastricht, de provincie Limburg en het Buitengoed Geul & Maas worden de vele parels die het buitengoed rijk is zo voor iedereen met elkaar verbonden.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45