Inrichtingsplan N280

2016 - 2020
NL RO-601.001
Inrichtingsplan N280

De N280 is voor Roermond een belangrijke verkeersader. Met de vernieuwing van de N280 is de kans gegrepen om de openbare ruimte langs de weg te verfraaien zodat de weg, die tussen ‘oud’-Roermond (historisch centrum) en ‘nieuw’-Roermond (outletcentrum) ligt, een waardige entree vormt tot de stad. bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in opdracht van de gemeente Roermond het inrichtingsplan voor de openbare ruimte langs de N280 opgesteld. Binnen het totaalontwerp zijn de volgende deelontwerpen gemaakt waarvan de meeste zijn, of worden uitgevoerd.

Parkzone langs het oude stadscentrum (uitgevoerd)
In de oude situatie is langs het grootste gedeelte van de oude stad een dichte groenstructuur aanwezig, die het zicht op historische panden en de oude tuinmuur ontneemt. De omgeving van de Rattentoren is de enige plek waar een fraaie parkstructuur aanwezig is. Deze parkstructuur is opgepakt en doorgezet richting het zuiden, tot aan de Cattentoren. Bijzondere elementen binnen de parkstructuur zijn de verwijzingen naar twee oude stadspoorten, de Speulpoort en de Sint Janspoort. Met bloeiende beplanting begroeide, Cortenstalen elementen wordt verwezen naar de oude poorten.

Poortmotieven stadscentrum (wordt uitgevoerd)
De verwijzing naar de Sint Janspoort is vertaald in een definitief ontwerp. Het definitief ontwerp bestaat uit een Cortenstalen gedeelte waarin het woord ‘Sint Janspoort’ is uitgesneden. Om mensen het poorteffect te laten ervaren is ervoor gekozen om binnen het geheel een aantal grote vormbomen te plaatsen, die samen aaneengroeien tot een poortvorm. Deze fraaie verwijzing naar de oude Sint Janspoort vormt een prachtige entree tot het oude stadscentrum.

Cuypers kleurt de stad en de N280
Onderdeel van de vernieuwing van de N280 is de verdiepte ligging van de doorgaande weg. Om invulling te geven aan de wens dat Roermond op een bijzondere wijze aandacht dient te krijgen voor de vele bezoekers en passanten die gebruik maken van de N280, zijn door ons tot de verbeelding sprekende kroonluchters bedacht met lichtmotieven geïnspireerd op het werk van het Roermondse boegbeeld, architect Pierre Cuypers. Uiteindelijk is niet gekozen voor een sequentie van deze ware eyecatchers, maar is het idee van het toepassen van ‘Cuypersmotieven’ door IPV Delft op een eenvoudige wijze vertaald op de tunnelwanden.

Groen accent stadsentree
Komende vanaf de Maasbrug wordt het beeld van Roermond bepaald door de Maas en het stadsfront waarin oud en nieuw samensmelten. Om het front te verfraaien is het beeldverstorende tankstation omgevormd tot een groen accent. In contrast met de meer landschappelijke inrichting aan de zijde van oud-Roermond en het Maasdal wordt dit accent gevormd door gestileerde, geknikte bomenrijen en stapelmuren als voortzetting van de geknikte gevel van het stadskantoor. De in het gebied aanwezige parkeerplaats ingepast in de totale compositie.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45