Inrichtingsplan Bichterweerd - meerheuvel

2002
BE DS-100.367
Inrichtingsplan Bichterweerd-Meerheuvel / rivierverbreding in Bichterweerd

Door grindwinning langs de Maas zijn de plassen Meerheuvel en Bichterweerd (300 ha) ontstaan. In 2002 heeft bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp samen met Aeolus uit Diest in opdracht van de ontgrinder en het Herstructureringscomité een ontwerp opgesteld voor de inrichting van beide grindwinningsplassen in de gemeente Dilsen-Stokkem.

In Meerheuvel komt drinkwater aan de oppervlakte. Het gebied fungeert als een spaarbekken voor waterwinning en om die reden kent het ontwerp voor deze plas een functionele inrichting. De Bichterweerd is een van de waardevolste natuurparels op de Belgische oever van het RivierPark Maasvallei. In fases (grindwinning tot 2013) is de Bichterweerd ingericht conform het ontwerp dat gericht is op het creëren van een krekenlandschap met plasdras situaties en spontane natuurontwikkeling. Spontaan heeft daarbij betrekking op de dynamiek van de Maas die met elke overstroming het landschap verandert en op de spontane vegetatie-ontwikkeling. Anno 2021 is het gebied een paradijs voor tal van (water)vogels. Vele vogelspotters weten het gebied dan ook te vinden. In het gebied kunnen wandelaars vrij struinen. De winterdijk die tussen beide plassen door loopt vormt een prachtige wandel- en fietsroute waar veel mensen gebruik van maken. De hoog gelegen dijk biedt een prachtig zicht op de waterplas met zijn talrijke bewoners. Om het waterbergend vermogen van het gebied extra te verhogen is in de periode 2016-2019 de zomerdijk tussen de Maas en de plas verlaagd. Bij hoogwater is de dynamische riviernatuur heel zichtbaar doordat de kreken zich dan vullen.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45