DE LIMBURGSE LANDSCHAPSLINIE

bureau verbeek EO-Wijers-plankaart
De 11e editie van de Eo Wijersprijsvraag gaat over vernieuwende visies op de toekomst van het landelijk gebied. Voor Zuid-Limburg hebben bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp, CroonenBuro5, KCAP Architects&Planners en Antea Group de visie de Limburgse Landschapslinie ingediend. Daar waar de Stelling van Amsterdam de stad beschermde, vormt de linie een zone die het kwetsbare Heuvelland beschermt door ruimte te bieden aan functies die in dit waardevolle kernlandschap onwenselijk zijn. Tegelijk vormt de linie een bufferzone waarin ruimte is om stedelijke randen te definiĆ«ren, klimaatopgaves te realiseren en de energietransitie vorm te geven. Daarmee ontstaat een indeling in 3 functionele zones, kernlandschap – linie – stad, die samen het wensbeeld vormen voor een toekomstbestendige relatie tussen stad en land. In elke zone worden kwaliteiten beschermd en ontwikkelingen nagestreefd die zorgen voor meerwaarde. Per zone zijn meetbare indicatoren benoemd waardoor beoordeeld kan worden welke opgave er nog ligt om aan het wensbeeld te voldoen.
In januari 2020 zijn we geselecteerd voor ronde twee. Op 16 september wordt te Slenaken de regionale winnaar bekend gemaakt. De landelijke winnaar volgt een week later, op 23 september te Tilburg.
logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45