NATUURTRANSFERIUM KUNRADERSTEEN-GROEVE GEOPEND

VO-702000_Bureau-Verbeek-Natuurtransferium-Kunradersteengroeve

Het natuurtransferium bij de Kunradersteengroeve in Voerendaal is sinds begin februari voor bezoekers toegankelijk. Het transferium is centraal gelegen op de flank van de Kunderberg, waar recreanten de mogelijkheid wordt geboden om het omliggende landschap, de unieke natuur en weidse vergezichten vanaf deze plek te verkennen. bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in samenwerking met IBA Parkstad, Provincie Limburg, gemeente Voerendaal, Land van Kalk en de Kunradersteengroeve een ontwerp voor dit terrein opgesteld, waarbij het hergebruik van vrijgekomen materiaal in het plangebied centraal stond. Kunradersteen in verschillende formaten is gebruikt om het transferium vorm te geven, zoals het vermengen van fijne kalk in het omliggend terrein ter bevordering van karakteristieke, ecologisch waardevolle kalkgraslanden. Een speciaal uitzichtpunt biedt de bezoeker mogelijkheid om de werkzaamheden in de groeve te bekijken, wandelpaden ontsluiten de ruime parkeerplaats met routes door de omliggende landerijen en een natuurlijk vormgegeven poel draagt bij aan het bufferen van hemelwater binnen de grenzen van het terrein.

 

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45