KINDCENTRUM DE WERELDSTER MEERSSEN

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in opdracht van Onderwijsstichting Innovo en de gemeente Meerssen het voorontwerp gemaakt en de nadere planuitwerking verzorgd van de buitenruimte rondom kindcentrum de Wereldster te Meerssen.

INRICHTINGSPLAN BICHTERWEERD – MEERHEUVEL

In opdracht van de ontgrinder en het Herstructureringscomité heeft bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp samen met Aeolus uit Diest een ontwerp opgesteld voor de inrichting van de grindwinningsplassen Meerheuvel en Bichterweerd in de gemeente Dilsen-Stokkem.

HERINRICHTING KERKBERG ST. ODILIËNBERG

Samen met het kerkbestuur heeft bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp gewerkt aan het opwaarderen van de kerkberg in St. Odiliënberg.

KASTEELDOMEIN WALBURG

In opdracht van Natuurmonumenten is voor de omgeving van het verdwenen kasteel de Walburg in 2009/2010 een landschapsplan opgesteld. De aanleiding hiervoor was het gegeven dat Natuurmonumenten in 2009 het perceel waar het kasteel lag heeft verworven. In 2020 is het plan dat in 2009/2010 werd opgesteld gerealiseerd in opdracht van de Gemeente Maasgouw en Natuurmonumenten.

INTEGRALE ONTWERPVISIE OPEN CLUB KLIMMEN

Inzending integrale ontwerpvisie Open Club Klimmen, in samenwerking met Jeanne Dekkers Architectuur, ZOETMULDER, IMd en Nelissen.

DIEPSTRAAT EIJSDEN

De Diepstraat en ’t Bat zijn op het eerste gezicht prachtige plekken in Eijsden. Ter verbetering van de functionaliteit van de Diepstraat en ’t Bat met daarbij in ogenschouw de rijke historie en authentieke uitstraling van deze twee plekken is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp een ontwerp opgesteld.

VAN KENNEDYBRUGTRACÉ NAAR KENNEDY ALLEE

Een Maastrichtse lommerrijke (fiets)route die de diverse stedelijke landschappen, architectuur en wegontwerp combineert en smeedt tot een groter geheel, dat meer is dan de som der delen.

MASTERPLAN OUD-GELEEN – VOORTBOUWEN OP TRADITIES

Samen met de gemeente en de werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeenschap is door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp een Masterplan voor het beschermde dorpsgezicht van Oud-Geleen opgesteld met als motto Voortbouwen op Tradities.

HERINRICHTING LAARDERSCHANS WEERT

De boerenschans van Laar wordt voor het eerst vermeld in 1637. Het betreft een gemeenschappelijk stuk (64 pachters) grond omgeven door een gracht en een wal.

LANDSCHAPPELIJK – STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP NIEUW MANRESA

In 2017 heeft Venterra bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp benaderd om een landschappelijk-stedenbouwkundig ontwerp te maken voor de duurzame woonbuurt Nieuw Manresa.

HERINRICHTING OUDE MARKT WAUBACH

In opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Landgraaf heeft bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp het ontwerp en de technische planuitwerking voor Oude Markt van Waubach verzorgd. Onder begeleiding van Hartjes' ontwikkelvisie zijn inwoners en ondernemers vanaf het begin nauw bij het planproces betrokken.

VILLA KANJEL

Na jaren van leegstand krijgt Villa Kanjel een bestemming als familiehotel. Momenteel wordt hard gewerkt aan de buitenaanleg waarvoor wij in opdracht van de familie van Rijn/Arends naast het ontwerp ook de technische uitwerking hebben verzorgd.
logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45