landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

PARKTUIN BUNDE

In het ontwerp is met behoud van de bestaande groene kwaliteiten de woning als spil in het totale ontwerp beschouwd. Hiertoe is de woning op een ‘zwevende’ natuurstenen plint gezet. Alle tuinsferen komen samen op deze plint en zijn zowel vanuit de woning als vanaf de terrassen op de plint te beleven.

POORT VAN LIMBURG

Nu de industrie langs de Zuid-Willemsvaart te Weert is verdwenen, is een nieuw waterfront ontwikkeld dat tevens de belangrijkste ‘poort’ tot de stad Weert vormt. De start voor ons ontwerp vormde het winnen van de prijsvraag voor de inrichting van de openbare ruimte in dit gebied.

LANDGOED ADELANTE HOENSBROEK

Het verspreid gelegen parkeren en daarmee samenhangende onveilige verkeerssituaties zijn aanleiding geweest om de totale logistieke afwikkeling op het terrein te herzien. Er is daarbij gekozen voor een hoofdontsluiting en een centrale grote parkeerplaats. De entree is vormgegeven door middel van een monumentale oprijlaan die uitkomt op het voorplein met een fraaie vijver die ook zitgelegenheid biedt.

VIA BELGICA STREET FURNITURE

De oude Romeinse weg tussen Boulogne-sur-Mer en Keulen was een 400 kilometer lange weg die de kanaalkust met het Duitse Rijnland verbond. In de 20e eeuw heeft deze verdwenen route, in het kader van de bewustwording van het Romeinse verleden, de naam ‘Via Belgica’ gekregen.

VLINDERTUIN HOOFDKANTOOR WONEN LIMBURG

Grenzend aan het kantoor van woningstichting Wonen Limburg, het voormalige monumentale BACO-gebouw (industrieel erfgoed), in Roermond is tussen de resterende gevelwanden van een ruimte waarin ooit een stoommachine stond, een semi-openbare vlindertuin gerealiseerd.

SPORT- EN LEISUREPARK DE BANDERT

De gemeente Echt Susteren heeft samen met de sportverenigingen, de ondernemers en bureau Verbeek het ‘Masterplan Sport- en Leisurepark De Bandert’ opgesteld.

PARK CULTUURCENTRUM HASSELT

Bureau Verbeek landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp kreeg in 2014 van de stad Hasselt de opdracht een ontwerp te maken voor de herinrichting van Park Cultuurcentrum Hasselt, in de volksmond het stadspark van Hasselt.

LANDSCHAFTSCHARTA BELGISCHE EIFEL

De Landschafscharta is opgebouwd uit een viertal delen: beschrijvende analyse, ontwikkelingsgeschiedenis, SWOT-analyse en uitvoeringsprogramma.

LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN EIJSDEN – MARGRATEN

Voor het buitengebied van de gemeente Margraten en na de fusie met de gemeente Eijsden ook voor het Eijsdense grondgebied is door bureau VERBEEK het landschapsontwikkelingsplan ‘Buitengewoon Eijsden-Margraten’ opgesteld.

CENTRUMPLAN NIEUWSTADT

Nieuwstadt is een oude vestingstad met een rijke historie. De inrichting van de openbare ruimte sluit daarop niet aan qua materialisatie en de auto domineert het gehele straatbeeld van het stadje.

KALKGRASLAND GULPERBERG / INRICHTINGSPLAN PARK GULPERBERG

De Gulperberg is een van de bekendste ´bergen´ in Zuid-Limburg. De markante boven het dorp Gulpen uitstekende kop van het plateau van Landsrade is dan ook steevast onderdeel van wielerwedstrijden en het uitzicht figureert op menige vakantiefoto.

CENTRUMPLAN GULPEN

Het inrichtingsplan voor de Looierstraat vloeit voort uit de door bureau VERBEEK opgestelde beeldkwaliteitsvisie voor Gulpen uit 2014.
logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45