GROENBELEIDSPLAN VALKENBURG AAN DE GEUL

VB-210101_bureauVERBEEK_groenbeleidsplan-Valkenburg_01

Op 3 april 2023 is het door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp opgestelde Groenbeleidsplan voor de gemeente Valkenburg aan de Geul vastgesteld door de gemeenteraad, nadat het eerder al enthousiast ontvangen is door inwoners en professionele stakeholders. Met de vaststelling door de gemeenteraad is het Groenbeleidsplan nu dus officieel gemeentelijk beleid. Op naar de uitvoering!

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45