GROENBELEIDSPLAN GEMEENTE MEERSSEN

ME220301_bureauVERBEEK_Groenbeleidsplan-Meerssen-01

Op 15 juni 2023 is het door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp opgestelde Groenbeleidsplan voor de gemeente Meerssen vastgesteld door de gemeenteraad. Eerder is het Groenbeleidsplan al enthousiast ontvangen door inwoners en stakeholders. Met de vaststelling door de gemeenteraad is het Groenbeleidsplan nu dus officieel gemeentelijk beleid. Op naar de uitvoering!

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45