Het project Crama-Husken-de Vrank bestaat uit de projectonderdelen Autoboulevard, Woonboulevard, de nieuwe Verlengde Terhoevenderweg en het Landschapspark tussen de Caumerbeek en de Geleenbeek. De totale gebiedsontwikkeling is tot stand gekomen in samenwerking met de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Heerlen en Mathieu Bruls: architecture – urban planning – interior design. Daarnaast hebben ondernemers en bewoners deelgenomen aan het ontwerpproces.

De Landschafscharta is opgebouwd uit een viertal delen: beschrijvende analyse, ontwikkelingsgeschiedenis, SWOT-analyse en uitvoeringsprogramma.

bureau Verbeek landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp kreeg in 2014 van de stad Hasselt de opdracht een ontwerp te maken voor de herinrichting van Park Cultuurcentrum Hasselt, in de volksmond het stadspark van Hasselt.

De gemeente Echt Susteren heeft samen met de sportverenigingen, de ondernemers en bureau Verbeek het ‘Masterplan Sport- en Leisurepark De Bandert’ opgesteld.

Grenzend aan het kantoor van woningstichting Wonen Limburg, het voormalige monumentale BACO-gebouw (industrieel erfgoed), in Roermond is tussen de resterende gevelwanden van een ruimte waarin ooit een stoommachine stond, een semi-openbare vlindertuin gerealiseerd.

Het verspreid gelegen parkeren en daarmee samenhangende onveilige verkeerssituaties zijn aanleiding geweest om de totale logistieke afwikkeling op het terrein te herzien. Er is daarbij gekozen voor een hoofdontsluiting en een centrale grote parkeerplaats. De entree is vormgegeven door middel van een monumentale oprijlaan die uitkomt op het voorplein met een fraaie vijver die ook zitgelegenheid biedt.

Nu de industrie langs de Zuid-Willemsvaart te Weert is verdwenen, is een nieuw waterfront ontwikkeld dat tevens de belangrijkste ‘poort’ tot de stad Weert vormt. De start voor ons ontwerp vormde het winnen van de prijsvraag voor de inrichting van de openbare ruimte in dit gebied.

In het ontwerp is met behoud van de bestaande groene kwaliteiten de woning als spil in het totale ontwerp beschouwd. Hiertoe is de woning op een ‘zwevende’ natuurstenen plint gezet. Alle tuinsferen komen samen op deze plint en zijn zowel vanuit de woning als vanaf de terrassen op de plint te beleven.

Inzending van bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp voor de ontwerpvisie herinrichting buitenruimte van het Gouvernement in Maastricht.

logowit

landschapsarchitectuur

ecologie

stedelijk ontwerp

ADRES

limmelderweg 6

6222 pb maastricht

t +31 43 450 30 45