Speldenprik voor beter stadsklimaat
Speldenprik voor beter stadsklimaat

In Blauwe Kamer #2 2018 (juni) is een artikel opgenomen over het ontwerp dat bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp in opdracht van Wonen Limburg heeft opgesteld voor het vergroenen van een wand bij woonzorgcentrum Hornehoof in Weert.

In het artikel ‘Speldenprik voor beter stadsklimaat’ wordt het belang van het vergroenen van onze leefomgeving teneinde een beter stadsklimaat te creëren beschreven.