Ontwerp opstellen voor Dorpshart Kern Bocholtz
Ontwerp opstellen voor Dorpshart Kern Bocholtz

De gemeente Simpelveld heeft in samenwerking met Daan Bours strategische samenwerking & support en H&S adviseurs het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Bocholtz (I-DOP) opgesteld. Voor de kern Bocholtz is een inspirerende visie en ambitieus, doch realistisch toekomstbeeld opgesteld. Dit toekomstbeeld is samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners tot stand gekomen. Het I-DOP kent drie pijlers, namelijk een ruimtelijke, een economische en een maatschappelijke.

bureau Verbeek landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp gaat de komende periode, samen met de gemeente en belanghebbenden aan de slag met de ruimtelijke pijler; de herinrichting van de openbare ruimte.