Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van de kanalen
Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van de kanalen

bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp heeft in opdracht van en in samenwerking met Rijkswaterstaat de ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen’ opgesteld.

De ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen’ is een handreiking waarin de visie van Rijkswaterstaat op de ruimtelijke kwaliteit van de Rijkskanalen is vastgelegd. Volgend uit de visie zijn ontwerpoverwegingen geformuleerd voor het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van kanalen.

Ten grondslag aan de handreiking liggen studies naar de historie en de ruimtelijke kenmerken van de Rijkskanalen. Door bureau VERBEEK zijn de volgende kanalen onderzocht: het Kanaal van Gent naar Terneuzen, het Kanaal door Zuid-Beveland, het Schelde-Rijnkanaal, het Bathse spuikanaal, de Amertak, het Markkanaal, het Wilhelminakanaal, de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Wessem-Nederweert, het Máximakanaal, het Lateraalkanaal, het Maas-Waalkanaal en het Kanaal van Sint Andries. Per kanaal (of groep van kanalen) zijn de resultaten vastgelegd in een rapport. In ieder rapport komen aan de orde:

  • De oorspronkelijke inpassings- en ontwerpprincipes van het kanaal;
  • De huidige situatie van het kanaal in relatie tot die oorspronkelijke inpassings- en ontwerpprincipes;
  • De ruimtelijke kernkwaliteiten van het kanaal;
  • De ruimtelijke opgaven voor behoud van deze kernkwaliteiten voortkomend uit autonome ontwikkelingen.

De ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen’ is officieel gepresenteerd tijdens de ‘Summerschool – Ruimtelijke kwaliteit van kanalen’, georganiseerd door Rijkswaterstaat op 23 augustus 2018. Tijdens deze bijeenkomst is door bureau VERBEEK een presentatie gegeven van de highlights van de studie.