Impressie Buitenring Parkstad Limburg

Een mooie impressie van de Buitenring Parkstad Limburg, waar bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp onder andere het ontwerp voor de landschappelijke inpassing heeft opgesteld.

Zie de link voor de film: Impressie Buitenring Parkstad Limburg